Vård och omsorg

De flesta av oss som arbetar med verksamhetsutveckling inom vård och omsorg kan vård och förstår IT men vi är också några som kan IT och förstår vård.

Vi tror på digitaliseringen som en möjliggörare för en jämlik hälsa och en effektivare vård. Och vet att digitaliseringen inte enbart handlar om nya smartare system utan också om förändrade arbetssätt.

Tillsammans med verksamheten samverkar vi med patienter och anhöriga för att synliggöra behov och hitta lösningar som skapar en större trygghet och effektivare vård.

Våra konsulter är projektledare med spets inom förändringsledning, verksamhetsutveckling, informationsutbyte i vården, standarder, hälsoinformatik, kvalitetsregister, kunskapsstyrning och patientmedverkan.

Kontakter

Gunilla Eriksdotter
Avdelningsledare
Verksamhetsutveckling och UX People
Elin Åkerblom
Avdelningsledare