Hälso- och sjukvård

Tillsammans med våra kunder går vi före och skapar framtidens hälso- och sjukvård.

Bouvet har byggt upp ett starkt team inom e-hälsa på våra kontor i Sverige och Norge. Drygt 100 Bouvetkonsulter arbetar dagligen med vårdrelaterade projekt eller i uppdrag hos aktörer inom hälso- och sjukvården.

Genom oss får du tillgång till spetskompetens inom förändringsledning, verksamhetsutveckling, informationsutbyte i vården, hälsoinformatik och patientmedverkan. Vi utbildar i kunskapsstyrning och förbättringsarbete hos våra kunder.

Några av våra fokusområden

Verksamhetsutveckling i vård- och omsorg

Digitaliseringen av hälso- och sjukvården ger nya möjligheter till effektivare vägar att leda och arbeta i en verksamhet.

Läs mer

Projektledning ­och rådgivning

Genom oss får du tillgång till kompetenser som projekt-, process- innovations- och förändringsledning inom hälso-och sjukvården.

Läs mer

Systemutveckling

Vi kan hjälpa till genom hela kedjan från behovsinsamling till utveckling och förvaltning av ett system.

Läs mer

Patientresan

På Bouvet har vi lång erfarenhet av det vi kallar Kundresan. Patientresan handlar om att utveckla verksamheten tillsammans med patienterna.

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete

Processen för förbättringsarbete är kanske verksamhetens viktigaste process. 

Läs mer

UX Design

Design handlar om form, identitet och kommunikation. Men det handlar precis lika mycket om funktionalitet, upplevelse och givetvis helhetsintrycket.

Läs mer

erbjudande-patientbemotande-startsida.png

Erbjudande om hur du kan ta hjälp av patienten för att ge en ännu bättre vård

Vill du se din vård- eller omsorgsverksamhet ur ett nytt perspektiv? Få nya idéer till förbättringar? Ta hjälp av patienterna. Och oss på Bouvet. Elin Lindblad är en av våra erfarna förändringsledare som kan skräddarsy ett paket efter era behov.

Till erbjudandet

erbjudande-planeringsdagar-startsida3.png

Erbjudande om att leda planerings- och utvecklingsdagar

Dags för planerings- och utvecklingsdagar med dina medarbetare i vården? Vill du ge både dem och dig själv lite ny energi? Ta hjälp av Karin Evenholt, leg sjuksköterska och erfaren förändringsledare i vården. Hon hjälper dig att skapa en engagerande dag utifrån era behov och leder den på ett sätt som ger det där minnesvärda lilla extra. Vad behöver du och ditt gäng utvecklas inom?

Till erbjudandet

Möt fyra av våra samhällsbyggare

Anna Brismar

Anna .jpg
 

Projektledare, Produktägare och Scrum Master

Anna Brismar arbetar med ett av vårdens viktigaste verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete. Hon bidrar till att beslutsfattare och verksamhetsutvecklare kan jämföra resultat av en viss behandlingsinsats, väntetider eller kostnader mellan olika regioner och kliniker över landet. 

Skapar förutsättningar för kvalitets- och förbättringsarbete i vården

Gustav Hjelmgren

Gustav Hjemgren.jpg
 

Kreativ förändringsledare

Gustav bidrar till att bygga framtidens vård genom innovation, förändringsledning och verksamhetsutveckling. Han brinner för att jobba i projekt som skapar samhällsnytta genom att hitta nya lösningar på stora utmaningar och problem i vården. Inget problem är för stort eller för svårt.

Jobbar med omställning till en mer nära vård

Karin Ahlzén

Karin.jpg
 

Hälsoinformatiker

Karin arbetar för att förenkla för vårdpersonalen när de ska dokumentera och göra det möjligt för olika vårdsystem att utbyta information. Karin är en av Sveriges experter på det internationella kodverket Snomed CT.

Jobbar för en mer enhetlig användning av terminologier och kodverk i hälso- och sjukvården

Jonas Petterson

Jonas.png
 

UX-designer

I sitt jobb som UX-designer står Jonas inför många spännande utmaningar. Just nu skapar han lösningar som gör det lättare för vårdpersonal att hitta kontaktuppgifter till varandra och ett verktyg som ska stödja sjuksköterskor på 1177 när de ger sjukvårdsrådgivning på telefon.

Skapar användarvänliga lösningar för vårdpersonal

Hälsoinformatik

Säker och tillgänglig vård bygger på att rätt information finns på rätt plats i rätt tid.

Hälsodata registreras, lagras, konsumeras och utbytes mellan en mängd system för att möjliggöra inmatning, visning, kvalitetsuppföljning och användning av olika professioner samt av invånarna själva.

På Bouvet kan vi ekosystemet, håller koll på lagar och föreskrifter och förstår oss på integration med regionala och nationella tjänster och register.

Standarder inom ehälsa
Snomed CT

Kunskapsstyrning

Jämlik och säker vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

I mötet med patienten ska hälso- och sjukvårdens medarbetare ha tillgång till bästa tillgängliga kunskap för att kunna ge bästa möjliga vård.

Självklart ska vården vara lika säker och tillgänglig oavsett var i landet man bor.

Vi är med och skapar verktyg och processer för nationell kunskapsstyrning. Och vi utbildar i regional implementering för en mer kunskapsbaserad vård.

Stöd vid implementering av vårdförlopp

Karineven.jpeg
 

Lyckad strategi för kunskapsbaserad vård

Under två fullmatade utbildningsdagar med Bouvet fick Region Dalarna verksamhetsutvecklare inspiration, verktyg och ett stöttande nätverk för en lyckad implementering.

Läs mer

Relaterade projekt

Karin arbetar för en kunskapsbaserad och jämlik vård 

Karin.jpg

Karin Wallis huvudfokus är kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården. Hon leder ofta projekt där deltagarna har expertkompetens inom sitt område och där samarbetet över organisationsgränser är en viktig framgångsfaktor. 

Läs mer

 

 

Läkarstuderande diagnostiserar ovanliga och akuta sjukdomar via VR

Bilde referanse.jpg

Stavanger universitetssjukhus (SUS) testar nu detta i ett nytt forskningsprojekt, "Medical trainer". VR-lösningen är utvecklad i samarbete mellan Stavanger universitetssjukhus (SUS) och Bouvet.

Läs mer

Några av våra berättelser och projekt

Bouvet delar

Kontakter

Gunilla Eriksdotter
Tf VD och Regionledare
Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling Hälsa