Facebook Pixel

Hälso- och sjukvård

Tillsammans med våra kunder går vi före och skapar framtidens hälso- och sjukvård.

Bouvet har byggt upp ett starkt team inom e-hälsa på våra kontor i Sverige och Norge. Drygt 100 Bouvetkonsulter arbetar dagligen med vårdrelaterade projekt eller i uppdrag hos aktörer inom hälso- och sjukvården.

Genom oss får du tillgång till spetskompetens inom förändringsledning, verksamhetsutveckling,
informationsutbyte i vården, hälsoinformatik och patientmedverkan. Vi utbildar i kunskapsstyrning och förbättringsarbete hos våra kunder.

Möt fyra av våra samhällsbyggare

Hälsoinformatik

Säker och tillgänglig vård bygger på att rätt information finns på rätt plats i rätt tid.

Hälsodata registreras, lagras, konsumeras och utbytes mellan en mängd system för att möjliggöra inmatning, visning, kvalitetsuppföljning och användning av olika professioner samt av invånarna själva.

På Bouvet kan vi ekosystemet, håller koll på lagar och föreskrifter och förstår oss på integration med regionala och nationella tjänster och register.

Standarder inom ehälsa
Snomed CT

Kunskapsstyrning

Jämlik och säker vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

I mötet med patienten ska hälso- och sjukvårdens medarbetare ha tillgång till bästa tillgängliga kunskap för att kunna ge bästa möjliga vård.

Självklart ska vården vara lika säker och tillgänglig oavsett var i landet man bor.

Vi är med och skapar verktyg och processer för nationell kunskapsstyrning. Och vi utbildar i regional implementering för en mer kunskapsbaserad vård.

Stöd vid implementering av vårdförlopp

Karineven.jpeg

 

Lyckad strategi för kunskapsbaserad vård

Under två fullmatade utbildningsdagar med Bouvet fick Region Dalarna verksamhetsutvecklare inspiration, verktyg och ett stöttande nätverk för en lyckad implementering.

Läs mer här

Några av våra fokusområden

Verksamhetsutveckling i vård- och omsorg

Digitaliseringen av hälso- och sjukvården ger nya möjligheter till effektivare vägar att leda och arbeta i en verksamhet.

Läs mer

Projektledning ­ och rådgivning

Genom oss får du tillgång till kompetenser som projekt-, process- innovations- och förändringsledning inom hälso-och sjukvården.

Läs mer

 

Systemutveckling

Vi kan hjälpa till genom hela kedjan från behovsinsamling till utveckling och förvaltning av ett system.

Läs mer

 

Patientresan

På Bouvet har vi lång erfarenhet av det vi kallar Kundresan. Patientresan handlar om att utveckla verksamheten tillsammans med patienterna.

Läs mer

 

Systematiskt förbättringsarbete

Processen för förbättringsarbete är kanske verksamhetens viktigaste process. 

Läs mer

 

UX Design

Design handlar om form, identitet och kommunikation. Men det handlar precis lika mycket om funktionalitet, upplevelse och givetvis helhetsintrycket.

Läs mer

 

Relaterade projekt

Karin.jpg

 

Karin arbetar för en kunskapsbaserad och jämlik vård 

Karin Wallis huvudfokus är kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården. Hon leder ofta projekt där deltagarna har expertkompetens inom sitt område och där samarbetet över organisationsgränser är en viktig framgångsfaktor. 

Läs mer här

 

Läkarstuderande diagnostiserar ovanliga och akuta sjukdomar via VR

Stavanger universitetssjukhus (SUS) testar nu detta i ett nytt forskningsprojekt, "Medical trainer". VR-lösningen är utvecklad i samarbete mellan Stavanger universitetssjukhus (SUS) och Bouvet.

Läs mer här

 

Bilde referanse.jpg

 

Några av våra berättelser och projekt


Bouvet delar

Kontakter

Gunilla Eriksdotter
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling
Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling