Stockholm - Bouvet Sverige

Stockholm

Bouvets kontor i Stockholm ligger centralt placerat på Östermalmsgatan. Vi är ett starkt team på mer än 70 konsulter med lång erfarenhet och kompetens inom systemutveckling, arkitektur, integration, användarupplevelse, interaktionsdesign samt projekt- och testledning.

Bland våra kunder hittar du Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Inera, Stockholms stad och Svenska Kraftnät, men också privata kunder såsom CX Loyalty, Tele2, Agria och NASDAQ/OMX.

Kontakta oss