Säkerhetsinstruktioner anställda

Denna säkerhetsinstruktion ska läsas och signeras av alla anställda innan anställningens start. 

Ladda ner säkerhetsinstruktionen
Ladda ner säkerhetsinstruktionen - på engelska
 

Säkerhetsinstruktion underkonsulter

Denna säkerhetsinstruktion ska läsas och signeras av alla underkonsulter/inhyrda medarbetare innan start av uppdrag i Bouvets regi. I de fall som du som underkonsult jobbar med utrusning och infrastruktur som ägs av en kund till Bouvet behöver du också läsa och signera den aktuella kundens säkerhetsinstruktioner innan uppstart av uppdraget. 

Ladda ner säkerhetsinstruktionen för underkonsulter
Ladda ner säkerhetsinstruktionen för underkonsulter - på engelska
 

Säkerhetsinstruktion för tillgång till Bouvets lokaler 

Denna säkerhetsinstruktion ska läsas och signeras av alla externa innan tillgång till Bouvets kontorslokaler. (Endast för dem som inte ska ha tillgång till Bouvets system eller infrastruktur) 


Ladda ner säkerhetsinstruktion för tillgång till Bouvets lokaler
Ladda ner säkerhetsinstruktion för tillgång till lokaler - på engelska