Facebook Pixel

Bouvets ramavtal

Bouvet har flera ramavtal med myndigheter och andra offentliga organisationer. Vi är stolta över förtroendet att få vara leverantör till den offentliga sektorn och bidra till ett bättre samhälle.

Publicerad:

1 apr 2021

Exempel på kunder är Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Stockholms Stad. Våra konsulter avropas både i form av resurstjänster och uppdragstjänster. Är du intresserad av ett samarbete med oss på Bouvet? Kontakta vår säljchef Sadhana Pettersson, [email protected]
 

Försäkringskassan logga.jpg

Försäkringskassan - Tillämpad UX och tjänstedesign

Avtalet omfattar

Upphandlingen omfattar i huvudsak resursåtaganden inom tillämpad UX- och tjänstedesign. Fokus ligger på UX-design genom grafisk design, interaktionsdesign, UX-writing, informationsarkitektur och innehållsstrategi.

Giltighetstid

Avtalet gäller från och med 2020-05-22 till och med 2023-05-31. 

 

Logotype DIGG

DIGG

Avtalet omfattar

1.  Managementkonsulttjänster

a.  Ledning och verksamhetsstyrning

b.  Verksamhets- och organisationsutveckling

c.  Utveckling av chefer och medarbetare samt kompetensförsörjning

2.  Arkitekter

a.  Enterprisearkitekt

b.  Affärsarkitekt

c.  Verksamhetsarkitekt

d.  IT-arkitekt

e.  Lösningsarkitekt

f.  Infrastrukturarkitekt

g.  Systemarkitekt

3.  Projektledare

4.  Analytiker

5.  Utredare

6.  Kravfångare

7.  Informationssäkerhet

8.  IT-säkerhet

9.  Öppna data

10.  Webbtillgänglighet

11.  Systemutveckling

Giltighetstid

Ramavtalet är giltigt till och med 2023-03-31. 

 

FHM Logga.png

Folkhälsomyndigheten

Avtalet omfattar

IT-konsulttjänster inom anbudsområde Systemutveckling och förvaltning samt Leveransledning.

Område 1 - Systemutveckling och förvaltning i Östersund och Solna: Java, .NET, webb, mobila appar, användbarhetsdesigner (UX) kravanalytiker och testanalytiker

Område 3 - Leveransledning i Solna - Förvaltningsledare, projektledare och uppdragsledare

Giltighetstid

Avtalet gäller från 2020-10-01 till 2023-01-31 med möjlighet till förlängning. Maximalt löper avtalet till och med 2024-09-30.

 

CSN Logotype.png

CSN

Avtalet omfattar

IT-konsulter inom bland annat projektledning, arkitektur, systemutveckling, systemförvaltningen och infrastruktur.

Giltighetstid

2021-01-01 – 2022-12-31 med option på 2*12 månader dock längst till 2024-12-31.

 

StockholmsStad_logotype-_svart.png

Stockholm stad

Avtalet omfattar

Verksamhetsutveckling och ledarskap som omfattar bland annat förändringsledning, projektledning, effektstyrning, verksamhetsutveckling, processkartläggningar, förstudier och kravställning på funktionell nivå.

Giltighetstid

01-02-2019 till 31-01-2023.

Kammarkollegiet Inkop_logotype.png

Kammarkollegiet – Programvaror och tjänster Vård, skola, omsorg.

Avtalet omfattar

1.Identitets- och åtkomsthantering för vård och omsorg

2. Kliniskt beslutsstöd

3. Loggning i it-baserade vårdsystem it-miljö

4. Lärplattform (LMS) öppen källkodslicens

5. Socialtjänst

6. Vårdinformationssystem

7. E-identifiering och e-underskrift som molntjänst

8. Patientenkät som publik molntjänst

9. Lärplattform (LMS) som publik molntjänst

10. Skolportal som publik molntjänst

Giltighetstid

Avtalet gäller till och med 2021-01-01 med en förlängningsoption max till och med 2023-01-01.

 

 

Bild på loggan för Mälarenergi.png

Mälarenergi

Avtalet omfattar

IT-konsulter inom område 2 Ledning och styrning:

  • Projektledare
  • Teknisk projektledare
  • Process-/ förändringsledare
  • Testledare

Giltighetstid

Avtalet är giltigt 2021-07-22 - 2023-03-31.