Bouvets ramavtal

Bouvet har flera ramavtal med myndigheter och andra offentliga organisationer. Vi är stolta över förtroendet att få vara leverantör till den offentliga sektorn och bidra till ett bättre samhälle.

1. april 2021

Exempel på kunder är Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Stockholms Stad. Våra konsulter avropas både i form av resurstjänster och uppdragstjänster. Är du intresserad av ett samarbete med oss på Bouvet? Kontakta vår säljchef Sadhana Pettersson, sadhana.pettersson@bouvet.se
 

Försäkringskassan logga.jpg

Försäkringskassan - Tillämpad UX och tjänstedesign

Avtalet omfattar

Upphandlingen omfattar i huvudsak resursåtaganden inom tillämpad UX- och tjänstedesign. Fokus ligger på UX-design genom grafisk design, interaktionsdesign, UX-writing, informationsarkitektur och innehållsstrategi.

Giltighetstid

Avtalet gäller från och med 2020-05-22 till och med 2022-05-31. Försäkringskassan har därefter ensidig rätt att förlänga Avtalet 2 gånger, där varje förlängningsperiod är 12 månader.

 

Logotype DIGG

DIGG

Avtalet omfattar

1.           Managementkonsulttjänster

a.           Ledning och verksamhetsstyrning

b.           Verksamhets- och organisationsutveckling

c.           Utveckling av chefer och medarbetare samt kompetensförsörjning

2.           Arkitekter

a.           Enterprisearkitekt

b.           Affärsarkitekt

c.           Verksamhetsarkitekt

d.           IT-arkitekt

e.           Lösningsarkitekt

f.            Infrastrukturarkitekt

g.           Systemarkitekt

3.           Projektledare

4.           Analytiker

5.           Utredare

6.           Kravfångare

7.           Informationssäkerhet

8.           IT-säkerhet

9.           Öppna data

10.         Webbtillgänglighet

11.         Systemutveckling

Giltighetstid

Ramavtalet är giltigt till och med 2021-03-31. DIGG har möjlighet att förlänga Ramavtalet med 12 + 12 månader. DIGG ska påkalla sådan eventuell förlängning av Ramavtalet senast sex (6) månader innan Ramavtalet löper ut. Förlängning regleras skriftligen genom tilläggsavtal. 

 

FHM Logga.png

Folkhälsomyndigheten

Avtalet omfattar

IT-konsulttjänster inom anbudsområde Systemutveckling och förvaltning samt Leveransledning.

Område 1 - Systemutveckling och förvaltning i Östersund och Solna: Java, .NET, webb, mobila appar, användbarhetsdesigner (UX) kravanalytiker och testanalytiker

Område 3 - Leveransledning i Solna - Förvaltningsledare, projektledare och uppdragsledare

Giltighetstid

Avtalet gäller från 2020-10-01 till 2021-09-30 med möjlighet till förlängning i upp till 36 månader. Maximalt löper avtalet till och med 2024-09-30.

 

CSN Logotype.png

CSN

Avtalet omfattar

IT-konsulter inom bland annat projektledning, arkitektur, systemutveckling, systemförvaltningen och infrastruktur.

Giltighetstid

1 januari 2021 – 31 december 2022 med option på 2*12 månader dock längst till 31 december 2024.

 

StockholmsStad_logotype-_svart.png

Stockholm stad

Avtalet omfattar

Verksamhetsutveckling och ledarskap som omfattar bland annat förändringsledning, projektledning, effektstyrning, verksamhetsutveckling, processkartläggningar, förstudier och kravställning på funktionell nivå.

Giltighetstid

1 februari 2019 till 31 januari 2022

 

Kammarkollegiet logotype.png

Kammarkollegiet Region Södra

Avtalet omfattar

Resurskonsulter inom region Södra och omfattar leveranser i följande län: Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland samt Västra Götaland inom kompetensområdet Systemutveckling och Systemförvaltning.

Giltighetstid

15 oktober 2018 – 14 oktober 2021 med option på förlängning 1 år.

Kammarkollegiet Inkop_logotype.png

Kammarkollegiet – Programvaror och tjänster Vård, skola, omsorg.

Avtalet omfattar

1.Identitets- och åtkomsthantering för vård och omsorg

2. Kliniskt beslutsstöd

3. Loggning i it-baserade vårdsystem it-miljö

4. Lärplattform (LMS) öppen källkodslicens

5. Socialtjänst

6. Vårdinformationssystem

7. E-identifiering och e-underskrift som molntjänst

8. Patientenkät som publik molntjänst

9. Lärplattform (LMS) som publik molntjänst

10. Skolportal som publik molntjänst

Giltighetstid

Avtalet gäller till och med 2021-01-01 med en förlängningsoption max till och med 2023-01-01.