Integritetspolicy 

Ändra inställningar för cookies på bouvet.se

Här kan du ändra inställningarna för vilka cookies du tillåter att vi använder på bouvet.se

Ändra inställningar för cookies

I den här integritetspolicyn beskrivs hur Bouvet samlar in och använder personuppgifter. Bouvet är, via verkställande direktör, personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. I de fall det dagliga ansvaret är delegerat framgår detta under respektive punkt. Delegeringen omfattar endast arbetsuppgifterna och inte ansvaret. I policyn anges vilka rättigheter du har när vi samlar in uppgifter via vår webbplats samt generell information om hur vi behandlar personuppgifter (i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679, GDPR).

Behandling av personuppgifter på www.bouvet.se

Kommunikationsdiredaktören har det dagliga ansvaret för Bouvets behandling av personuppgifter på bouvet.se, såvida inget annat anges nedan. Det är frivilligt för de som besöker webbplatsen att uppge personuppgifter i samband med olika tjänster, exempelvis för att prenumerera på nyhetsbrev. Behandlingen förutsätter att den berörda personen gett sitt samtycke, såvida inget annat anges.
Bouvet är själv personuppgiftsbiträde samt ansvarar för utveckling och underhåll av webbplatsen. Enonic är vår driftsleverantör för Bouvet.se.

Uppgifter som samlas in i samband med driften av webbplatsen lagras på separata servrar som driftas av leverantören. Det är endast Bouvet och Enonic som har tillgång till de uppgifter som samlas in. Ett separat databehandlingsavtal mellan Bouvet och Enonic reglerar vilken information leverantören har tillgång till och hur den ska behandlas.

Webbstatistik

Bouvet samlar in anonymiserade uppgifter om dem som besöker bouvet.se. Syftet med detta är att ta fram statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla informationsutbudet på webbplatsen. Exempel på vad statistiken ger svar på är hur många som besöker olika sidor, hur länge besöket varar, vilka webbsidor besökarna kommer ifrån och vilka webbläsare som används.

Uppgifterna behandlas i anonymiserad och aggregerad form. Med anonymiserad menas att vi inte kan spåra de uppgifter vi samlar in tillbaka till den enskilda användaren. Vi samlar in hela IP-adressen, men den anonymiseras så att bara de tre första grupperna i adressen används för att generera statistik. Det vill säga att om IP-adressen består av siffrorna 195.159.103.82, används bara 195.159.103.xx. Dessutom behandlas IP-adresserna på aggregerad nivå, vilket innebär att alla data slås ihop till en grupp och inte behandlas individuellt.

Vi använder analysverktyget Matomo på vår webbplats. Information från detta verktyg lämnas inte ut från Bouvet till andra aktörer.

Cookies

När du besöker webbplatsen bouvet.se registrerar vi viss information om ditt besök med hjälp av en cookie (på svenska även kallad webbkaka). Det är en liten fil som sparas i webbläsaren på den enhet du använder.

Denna cookie är inte skadlig och innehåller varken virus eller programvara. Det den gör är att spara information från vår webbplats, exempelvis om när du besökte oss senast eller uppgifter du har skrivit in i ett registreringsformulär på bouvet.se.

Information som samlas in på bouvet.se kommer aldrig, under några omständigheter, att vidareförmedlas eller säljas. Den kan inte heller identifiera dig som person utan används endast för att analysera användarbeteenden för att förbättra vår webbplats.

Vi använder Matomo för att analysera användarbeteenden på våra webbsidor. Programmet samlar in uppgifter om vilka sidor som är mest läsa, vad besökarna söker efter på bouvet.se m.m. Informationen kan inte spåras tillbaka till dig. Vi använder uppgifterna för att förbättra och vidareutveckla vår webbplats.

Google Tag Manager

Detta är ett analysprogram som hanterar andra taggar och script, som Google Analytics. Den information som sparas kan inte spåras tillbaka till dig. Den används för att göra löpande justeringar och anpassningar så att vi kan göra upplevelsen av bouvet.se så bra som möjligt för våra användare.

Facebook Pixel og LinkedIn Pixel

Vi använder Facebook Pixel och LinkedIn Pixel. Det är cookies som gör att Facebook och LinkedIn får information om ditt besök på bouvet.se. Baserat på denna information anpassas de annonser som visas för dig på Facebook och LinkedIn samt till andra sidor som är kopplade till dessa plattformar. Enligt Facebooks och LinkedIns integritetspolicyer samlas det varken in eller används information som kan användas för att identifiera dig som individ. Vi använder uppgifterna för att förbättra och vidareutveckla vår webbplats, samt för att ge dig relevant och anpassad marknadsföring, genom att analysera effekten av vår marknadsföring. Du kan tacka nej till riktade Facebook-annonser här: Facebook cookies – Facebook Ad Preferences. Du kan tacka nej till riktade LinkedIn-annonser här: Manage Your LinkedIn Ads Settings

Google display-nätverket 

Att cookien Facebook Pixel används innebär att tredjepartsleverantörer, inklusive Google, kommer att visa riktade annonser på ett antal webbplatser som är kopplade till deras eget innehållsnätverk. Dessa annonser baseras på intressen och tidigare webbplatsbesök. Denna anpassning bidrar till att den marknadsföring du exponeras för i högre grad blir relevant för dig som användare. Enligt Googles integritetspolicyer samlas det varken in eller används information som kan användas för att identifiera dig som individ. Du kan tacka nej till riktade Google-annonser här: Google Ads Settings

Så länge du inte har ställt in din webbläsare så att den avvisar cookies kommer sådana att sparas automatiskt. Du bestämmer själv om du vill tillåta att cookies sparas. Tänk bara på att funktionaliteten på webbsidorna kan påverkas om du avvisar cookies.

Vårt syfte med att använda cookies är att ge innehåll och annonser en personlig prägel, samt att kunna analysera vår trafik. De cookies vi använder kan inte på något sätt sprida skadlig programvara eller skada din dator.

Nyhetsbrev och kommunikation med befintliga kunder

Bouvet skickar ut nyhetsbrev cirka 6–8 gånger per år via e-post. För att vi ska kunna skicka e-post måste du registrera en e-postadress. Bouvet anlitar ett externt personuppgiftsbiträde som skickar ut nyhetsbreven. E-postadressen lagras i en separat databas, delas inte med andra och raderas när du säger upp prenumerationen. E-postadressen raderas även om vi får information om att den inte är aktiv. Du kan välja att uppge om du representerar ett företag eller är privatperson. Detta för att vi ska kunna skicka relevant information. I enlighet med marknadsföringslagen kan vi även kommunicera via e-post om tjänster vi tidigare har levererat.

Enkätundersökningar

Kommunikationschefen har det dagliga ansvaret för Bouvets enkätundersökningar. Bouvet anlitar Markedsføringshuset (Norge) för att genomföra undersökningar. Markedsføringshuset är personuppgiftsansvarig för dessa undersökningar. Vi informerar alltid om syftet med enkäten samt huruvida den är anonym eller inte. Bouvet lämnar inte ut uppgifterna till andra eller använder dem i andra syften är de som anges.


Anonyma undersökningar

Om undersökningen är anonym kommer varken Bouvet eller Markedsføringshuset att samla in någon information som kan kopplas till dig.

Identifierbara undersökningar

Om undersökningen inte är anonym kan Bouvet identifiera dem som har besvarat enkäten. Vi kan också anlita Markedsføringshuset för att skicka ut enkäten.

E-post och telefon

Bouvet använder e-post och telefon i sitt dagliga arbete.Bouvets medarbetare använder även e-post för att kommunicera med interna och externa kontakter. De enskilda medarbetarna är ansvariga för att radera meddelanden som inte längre är aktuella, och minst en gång om året gå igenom och radera onödigt innehåll i sin inkorg. När en medarbetare slutar raderas e-postkontot efter sex månader, men vissa relevanta meddelanden överförs då normalt till en kollega.

Känsliga personuppgifter ska inte skickas med e-post.

Observera att vanlig e-post inte är krypterad. Vi uppmanar dig därför att inte skicka sekretessbelagda, känsliga eller andra konfidentiella uppgifter via e-post.

Telefonsamtal (telefonnummer från och till samt tidpunkt för samtal) loggas via vår växel. Denna logg är nödvändig för administration och drift av systemet. Den används även för att ta fram statistik på aggregerad nivå. Efter en viss period anonymiseras externa nummer genom att de fyra sista siffrorna raderas. Allt som är äldre än ett år raderas från loggen. De anställda har även en översikt över de senast inkommande samtalen till deras telefoner. Det görs ingen övrig systematisk registrering av telefonsamtal där inringaren kan identifieras.

Bouvets hantering av personuppgifter vid kunduppdrag

Bouvet har många kunder inom olika sektorer och för många uppdrag krävs det att personuppgifter behandlas på ett eller annat sätt. Bouvet gör därför alltid en bedömning av om uppdragen kräver att personuppgifter behandlas med hänsyn till genomförandet och avtalet. Bouvet anpassar avtalet och genomförandet till de krav som ställs på hantering och behandling av personuppgifter. Detta sker i samråd med uppdragsgivaren. Under mindre uppdrag där Bouvet genomför användartester, intervjuer, filminspelningar eller andra enkla datainsamlingar kommer uppgifterna att sparas i max sex månader efter att uppdraget avslutats.

Lista över kurs- och seminariedeltagare

När du anmäler dig till en kurs sparas uppgifter som används till kursadministration och för att ta ut kursavgifter.

Bouvets ansvar: Bouvet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som krävs för att boka möteslokaler och administrera deltagarnas anmälningar till Bouvets kurs.

Bouvet använder en egenutvecklad anmälningslösning. Via denna lösning kan du anmäla dig till kurser genom att ange namn, kontaktuppgifter och arbetsgivare. Vi ber dig även uppge information om eventuella allergier och andra speciella behov. Personuppgifter som används för att administrera anmälningar raderas sex månader efter avslutad kurs. Information om kurser och kursintyg behålls för att vi ska kunna tillhandahålla kursintyg och certifikat på förfrågan från deltagare.

Bouvet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i samband med betalning till eller från deltagare, betalning för möteslokaler samt bokföring, inklusive lagring enligt bokföringslagen.

Lista över besökare

Besökare som har fått godkännande att röra sig i Bouvets lokaler förs upp på en lista. Listan behålls i max två år efter besöket.

Information om anställda

Bouvet behandlar personuppgifter om sina anställda för att administrera löner och sköta sitt personalansvar. Den rättsliga grunden har stöd i EU:s dataskyddsförordning GDPR. Det är regionchefen och administrativ personal som har det dagliga ansvaret för detta. Vi registrerar uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna göra löneutbetalningar, t.ex. grunddata, lönenivå, timrapportering, skatteprocent, skattekommun och fackföreningstillhörighet. Andra uppgifter om anställda är kopplade till deras arbetsbeskrivningar och anställningsförhållanden.

Därutöver registreras nyckeluppgifter gällande in- och utpassering samt uppgifter om behörighet i IT-system. Uppgifterna hämtas från de anställda själva. Uppgifterna lämnas bara ut i samband med löneutbetalningar och när vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgifter raderas i enlighet med bokföringslagen. Alla platsansökningar journalförs i Bouvets rekryteringssystem. De sparas i vårt elektroniska arkiv i cirka ett år innan de makuleras. Alla andra dokument, som listor över sökande och nyanställda, sparas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (intern ärendehantering, lämnas inte ut till andra). Det är den rekryteringsansvariga som ansvarar för detta.

Alla tidigare och nuvarande anställda har en personalmapp i vårt HR-system.Här arkiveras/förvaras bland annat platsansökningar. Personalmappar ska sparas (dvs. platsansökningar ska inte raderas eller makuleras). Personalmappar rensas bort när anställningen upphör.

Loggning i Bouvets specialsystem

I Bouvets specialsystem finns allmänna säkerhetsloggar och det är den säkerhetsansvarige som har det delegerade ansvaret för dessa. Det som registreras här är hur de anställda använder systemet. Av säkerhetsskäl lämnar vi inte ut någon ytterligare information här.
Den rättsliga grunden till dessa loggar är kravet på loggar i dataskyddsförordningen. Syftet är att tillvarata företagets rätt att skydda andra informationsvärden än personuppgifter.

Rättigheter

Alla som så begär har enligt lag rätt att få grundläggande information om hur ett företag behandlar personuppgifter. Bouvet har lämnat denna information i denna policy och kommer att hänvisa till den vid eventuella förfrågningar. Den som finns registrerad i något av Bouvets system har rätt till insyn i sina egna uppgifter. Vederbörande har även rätt att be att få felaktiga, ofullständiga eller saknade uppgifter korrigerade, raderade eller kompletterade. Begäran från den registrerade ska besvaras kostnadsfritt och senast inom 30 dagar.

Förfrågningar till Bouvet gällande personuppgifter kan skickas till [email protected].