Vi levererar tjänster inom IT, digital kommunikation och rådgivning. Det gör vi på ett sätt som skiljer oss från andra börsnoterade företag som omsätter miljardbelopp.

Vi strävar efter att leverera lösningar som gör världen bättre och vi nöjer oss helst inte förrän vi ser att vår insats tillför samhället något. Och vi väljer uppdragsgivare som är lika övertygade som vi när det kommer till de grundläggande värderingarna.

”Alla behöver naturligtvis inte tycka som vi, men de bör respektera de mänskliga värden som genomsyrar allt vi gör.”

Vi sätter medarbetarna främst och fokuserar på meningsfulla uppdrag. Det är så vi attraherar de bästa konsulterna. Som kund får du därmed engagerade lösningar med hög kvalitet.

Idag bidrar våra uppdrag till allt från en stabil energiförsörjning och en mer effektiv offentlig sektor till bättre folkhälsa i Sverige.

Tre svenska kontor

Vår starka företagskultur har tagit oss från att vara ett litet norskt företag, till ett skandinaviskt börsnoterat konsultbolag med fjorton kontor och drygt 1600 anställda.

Bouvet Sverige har idag runt 100 konsulter fördelade på tre kontor, Stockholm, Borlänge och Örebro. Vi växer i takt med att efterfrågan ökar.

Strategin för tillväxt är lokal närvaro, rätt kompetens och personliga relationer. Det fungerar eftersom Bouvet har vad som krävs i form av bred kompetens och finansiella muskler.