Ledningen för Bouvet Sverige

Kristina Söderberg
Ekonomi
Gunilla Eriksdotter
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling Hälsa
Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling Hälsa
Jesper Gradin
Avdelningsledare Systemutveckling
Simon Karlsson
Avdelningsledare Systemutveckling
Lotta Nordh Rubulis
Avdelningsledare UX People
Teresa Nilsson
Kommunikation