Ledningen för Bouvet AB

Gunilla Eriksdotter
VD och Regionledare
Kristina Söderberg
Ekonomi
Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling Hälsa
Jesper Gradin
Avdelningsledare Systemutveckling
Simon Karlsson
Avdelningsledare Systemutveckling (föräldraledig)
Lotta Nordh Rubulis
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling & Design
Teresa Nilsson
Kommunikation