Jordnära, prestigelösa och nyfikna

Vi vill göra vårt samhället till en bra plats att leva, bo och arbeta i. Genom att digitalisera det som kan och bör digitaliseras bidrar vi till ett samhälle som löser sina problem på ett bättre sätt än idag. I den andan jobbar vi.

 

Höga ambitioner

Så ofta vi kan väljer vi uppdragsgivare som är lika övertygade som vi när det kommer till värdegrunden. Bakom våra smarta lösningar finns djup kunskap och genuint intresse.

Med stor stolthet och ostoppbar entusiasm förnyar och förbättrar vi för både samhället och den enskilda människan.

 

Kunskapsdelning

Ett plus ett blir tre är en viktig nyckel inom Bouvetkulturen.

Vi månar om att generöst dela med oss av våra kunskaper. Vi har till och med ett eget koncerngemensamt uttryck för detta. Säg ”Bouvet delar” till någon av våra 2000 medarbetare och alla vet vad det innebär. Det ligger i vårt DNA.

Genom vår unika delningskultur är vi snabba på att omsätta ny kompetens som utvecklas i våra samarbeten med kollegor, kunder, underkonsulter och leverantörer. 

 

Vi sätter medarbetaren främst

Det är via uppdragen, ute hos kund, som den viktigaste kompetensutvecklingen sker. Därför matchar vi våra medarbetare med de uppdrag som passar konsultens egen drivkraft, erfarenhet och personlighet.

För om våra medarbetare får blomstra och må bra på jobbet så levererar vi förstklassiga lösningar till kund, och får kunder som gärna kommer igen.

 

Bilder tatt på Bouvet Sverige sin sommerfest i 2022

 

Att våra konsulter är vår viktigaste tillgång visar vi genom att använda öronen oftare än de flesta. Vi har ett genuint intresse av att veta hur våra medarbetare mår, vad de vill jobba med och vilka mål de har.

Framsida Brandbbok.PNG

Medarbetarnas vilja ligger till grund för vår affärsstrategi, eftersom vår grundidé bygger på arbetsglädje och trivsel.

Läs mer om oss och våra värderingar i vår brandbook

 

Värderingar på mötesagendan

Lönsamhet är viktigt för alla företag, men för oss är drivkraften att ge människor god livskvalitet och ett liv i balans långt viktigare än den faktiska vinsten.

Vi styr våra affärer efter våra värderingar snarare än att maxa ekonomisk vinst. Vi är övertygade om att det är mest hållbart i längden. För både medarbetare, kunder och Bouvet som företag.

För att företaget ska kunna genomsyras av våra värderingar uppmuntrar vi diskussioner kring dem och ser gärna att de förs på allt från konferenser, lednings-, och säljmöten som runt fikabord och när vi ses efter jobbet.