DSCF1301

Kan du vara både lönsam och trevlig?

Om du arbetar hos oss delar du säkert våra värderingar. I gengäld har du stor frihet att välja hur du ska arbeta. Vi strävar efter ge våra konsulter uppdrag som matchar deras personliga profil och individuella mål.

Höga ambitioner


Så ofta vi kan väljer vi uppdragsgivare som är lika övertygade som vi när det kommer till värdegrunden.

Alla behöver naturligtvis inte tycka som vi. Däremot kräver vi att de respekterar grundläggande värden som de mänskliga rättigheterna och social hållbarhet.

 

Kunskapsdelning


Ett plus ett blir tre är en viktig nyckel inom Bouvetkulturen.

Vi månar om att dela med oss av våra kunskaper. Vi är snabba på att skörda frukterna av ny kompetens som utvecklas i våra samarbeten med kunder, underkonsulter och leverantörer.

   

Prestigelösa konsulter

Vi strävar efter ge våra konsulter uppdrag som matchar deras personliga profil och individuella mål.

   

Värderingar på mötesagendan

Lönsamhet är viktigt för alla företag, men för oss är drivkraften att få människor som har god livskvalitet med ett liv i balans långt viktigare än den faktiska vinsten.


För att företaget ska kunna genomsyras av våra värderingar uppmuntrar vi diskussionerna och ser gärna att de förs på allt från konferenser, lednings-, och säljmöten som runt fikabord och på personalfester.