FN:s hållbarhetsmål har blivit vår tids viktigaste dokument. Alla världens länder har skrivit under målen och fler än tio miljoner personer har varit involverade i att formulera dem. De 17 målen har blivit en gemensam, global arbetsplan som syftar till att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikheter och stoppa klimatförändringarna till senast 2030.

Hållbarhetsperspektivet är en självklar del av vår verksamhet och vardag, lika självklar som att vi laddar mobilen och går in på nätet. Våra medarbetare manar på oss och kräver otåligt att vi ska leva som vi lär. Och våra leverantörer vet att deras leveranser måste vara hållbara för att de ska få samarbeta med oss.

Hur många av FN:s 17 hållbarhetsmål är relevanta för oss?

Svaret är enkelt: Alla. Eftersom målen bildar en helhet. 

Vi kan inte utrota fattigdom utan att minska ojämlikheter och klimatförändringarna bromsas. På samma sätt är anständiga arbetsförhållanden och ekonomisk tillväxt bara möjliga när människor har en bra utbildning, god hälsa och det råder jämställdhet mellan könen. Innovation och infrastruktur är en del av hållbarhetsmålen och de är också i områden som ligger vårt DNA. 

Bouvets kultur – det mest värdefulla vi har – är bland annat byggd på närhet till medarbetarna, kunderna och de lokalsamhällen vi verkar i. Vårt kanske viktigaste bidrag till en hållbar framtid är att vi har en närhet till allt detta. Vi har byggt vår verksamhet på kraften i att dela. Och vi välkomnar en inkluderande och mångfaldig kultur. För oss handlar mångfald inte bara om kön, etnicitet och livsåskådning – utan även om en mångfald av erfarenheter och kompetenser. Lika viktigt som att rekrytera nya personer är det därför att värdesätta och utveckla dem som jobbat hos oss länge. De är Bouvets kulturbärare och oerhört värdefulla på alla sätt.

Fyra viktiga val.

"Ingen kan göra allt, men alla kan göra något", lyder ett kinesiskt ordspråk. Bouvet kan göra mycket i kraft av sin storlek, kompetens och sina kunder. Bland våra kunder finns många stora och små företag inom energi, transport, hälsa, utbildning, infrastruktur och kritiska samhällsfunktioner. 

Vi erbjuder tjänster inom samtliga dessa områden på våra kontor i Sverige och Norge, bland annat i Stockholm, Örebro, Oslo och Bergen. Om det är någon som kan göra skillnad så borde det vara vi.

Det vi ska arbeta för och lyfta fram, oavsett vilka vi jobbar för, är:

  • Vi ska välkomna en inkluderande och mångfaldig kultur
  • Vi ska utveckla och dela kompetens på hållbarhetsområdet
  • Vi ska ha fokus på hållbarhet i alla relationer med kunder och samarbetspartner
  • Vi ska gå i bräschen och leva som vi lär

Vi tror på att göra ett bra jobb varje dag. Vi vet att vi måste ta ansvar för allt vi själva gör – helhjärtat och till 100 procent – för att kunna vara en bra rådgivare till andra. Vi ska involvera och inkludera våra kunder. Och vi ska lyssna på och lära oss av dem.

Då gör vi det vi har lovat oss själva och varandra: Då går vi före och bygger framtidens samhälle. 

Vi hoppas att du är med på tåget så att vi kan bli bättre tillsammans.