Därför sätter vi medarbetaren främst

Vår ambition i Bouvet är alltid att ha de mest nöjda medarbetarna och kunderna.

Bilder tatt på Bouvet Sverige sin sommerfest på kontoret samt fra wormshop om Min Sida

Vårt viktigaste bidrag till våra kunder och deras samhällsuppdrag sker genom engagerade och kompetenta Bouvet-medarbetare. Vårt fokus är därför alltid riktat mot våra anställda och deras arbetssituation och trivsel, och mot våra kunder och de värden vi skapar tillsammans.

Pandemin tvingade oss att se med nya och kreativa ögon på arbetsvardagen. Vi har tänkt om gällande hur vi utbildar oss, hur vi delar kompetens och också hur vi håller humöret och entusiasmen uppe genom att visa omsorg och mötas på nya sätt.

Vi har förändrat sättet att dela information och kommunicera, hur vi använder digitala verktyg för att samarbeta och inte minst hur vi samverkar med våra kunder och samarbetspartners. Vi har öppnat upp och sett vinsterna och enkelheten i att samarbeta på tvärs inom koncernen över regions- och landsgränser. Mellan Norge och Sverige. Vi hjälps åt. 

Vårt fokus har, precis som innan pandemin, varit att bevara och stärka vår kultur och vårt företag.

Och som vi har gjort det.

Våra medarbetare har fortsatt hög arbetsglädje baserat på spännande uppdrag, goda utvecklingsmöjligheter och tillit till kollegor och ledning. Våra kunder har aldrig varit så nöjda som nu.

Och det visar sig också i vårt ekonomiska resultat.

Samtidigt som vi kontinuerligt växer via antalet medarbetare i Bouvetkoncernen fortsätter vi att leverera en lönsam tillväxt år efter år. 

Vi står stolta och starka inför det spännande och utvecklande fortsatta arbetet både inom koncernen, med våra kunder och samarbetspartners. Och står fast vid vår övertygelse om att fortsätta sätta våra medarbetare i första rummet.

Tillsammans med våra kunder skapar vi digitala lösningar av stor betydelse. Vi vill gå före och bygga framtidens samhälle. Välkommen att följa med oss på vägen dit.

Lediga jobb

Ekonomisk information för Bouvet-koncernen.