Erbjudande till dig som är chef inom vård och omsorg

Så tar du hjälp av patienten för att ge en ännu bättre vård

För att på riktigt skapa en god och nära vård som patienten, eller brukaren, upplever som positiv behöver vi lyssna in vad som är viktigt på riktigt. Ibland kan det enkla göra den största skillnaden.

Genom att se er verksamhet ur patientens/brukarens perspektiv kommer ni att få en djupare förståelse för er verksamhet, en bättre arbetsvardag och mer nöjda patienter eller brukare. Vi hjälper er med att fånga in deras upplevelse, analysera vad den står för och ta fram förslag på förbättringar. Våra konsulter med erfarenhet av systematiskt förbättringsarbete inom både hälsa, vård och omsorg har massor av erfarenhet, idéer och effektiva metoder för just det!

Vi skräddarsyr ett paket efter era behov. Det kan handla om att utvärdera ett eller flera områden som till exempel:

  • Möjligheten till delaktighet 
  • Den fysiska miljön
  • Den information som ges
  • Bemötandet
  • Måltidssituationer

Det här får ni av oss

Visualisering av patienternas/brukarnas upplevelser:

Genom att kartlägga och visualisera patientens/brukarens resa i vården får vi en gemensam bild av nuläget. Vi identifierar flaskhalsar, brister och förbättringsmöjligheter men även styrkor. 

Engagerar alla parter:

Vi involverar inte bara patienter och brukare utan även närstående och personal. Genom workshops och samtal skapar vi en gemensam förståelse för utmaningar och möjligheter.

Konkreta förslag på förbättringar:

Vi tar fram konkreta förslag på hur ni kan förbättra verksamheten utifrån analys av insamlat material.

"Vi tog hjälp av Bouvet med att involvera patienterna i utvecklingsarbetet för att skapa trygghet och delaktighet för den som väntar på utredning."

"Genom att vara med i utvecklingsarbetet och bidra med mitt perspektiv kan jag hjälpa andra patienter som går igenom samma sak som jag gjort."

Kontakta oss

Elin Lindblad är en av våra konsulter som jobbar med patient- och kundresan inom vård och omsorg. Hon brinner för att förbättra upplevelsen av vården för dem som den är till för. Elin är certifierad förbättringscoach, projektledare och förändringsledare som hjälper sina kunder att engagera patienter och brukare i utvecklingsarbetet så att lösningar kan tas fram med deras perspektiv och upplevelse som utgångspunkt.

Varmt välkommen att kontakta Elin Lindblad, eller fyll i formuläret nedan. 

Elin Lindblad
Projektledare E-hälsa