_k_jö_jw_140505_0188_NKK
Pågående

SKL - Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges landsting och regioner utvecklar ett nationellt kunskapsstöd

Visionen är att varje patient ska få bästa möjliga vård utifrån bästa tillgängliga kunskap. Kvalitetssäkrade kunskapsstöd tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är lätta att använda. Nationellt kliniskt kunskapsstöd anpassat för primärvården är först ut.

Projekt: Nationellt kunskapsstöd

Tidsperiod: 2017 - (Pågående)

Branch: Offentlig sektor, kommen och försvar

Ansvarigt kontor: Stockholm

Kontakta oss

Gunilla Porträtt

Gunilla Eriksdotter

Avdelningsledare

E-hälsa

gunilla.eriksdotter@bouvet.se

+46 70 209 27 55