SKR - Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges regioner utvecklar ett nationellt kunskapsstöd

Visionen är att varje patient ska få bästa möjliga vård utifrån bästa tillgängliga kunskap. Kvalitetssäkrade kunskapsstöd tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är lätta att använda. Nationellt kliniskt kunskapsstöd anpassat för primärvården är först ut.

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Utmaningen

Kunskapsstödet ska bland annat:
• garantera ett kunskapsinnehåll som är multiprofessionellt och multidisciplinärt
• kunna integreras med regionernas egna IT-system
• skapa möjligheter att utveckla framtida beslutsstöd

Lösningen

Utvecklingen av kunskapsstödet samordnas av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och sker i nära samarbete med regionerna.

Ämnesgrupper fördelade mellan landets sex sjukvårdsregioner tar fram och förvaltar nationella rekommendationer på gruppnivå. Varje landsting kan komplettera rekommendationerna med specifika riktlinjer utifrån sin organisation. Varje enskild vårdgivare ansvarar för tillämpningen av rekommendationerna utifrån enskild patient och situation. Ämnesgrupperna stöds av en projektgrupp som samordnar utvecklingen av arbetsprocesser, IT-struktur och redaktionella riktlinjer.

För att de kvalitetssäkrade rekommendationerna ska användas i så många patientmöten som möjligt är allt innehåll tillgängligt som öppen data. Den som vill kan därmed fritt hämta och integrera visning av innehållet via egna applikationer, IT-system eller kommunikationskanaler.

Effekten

Syftet med ett nationellt kunskapsstöd är att varje patient ska få bästa möjliga vård utifrån bästa tillgängliga kunskap. Kunskapsstödet är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Ansvarigt kontor: Stockholm

Kontakta oss

Gunilla Eriksdotter
VD och Regionledare