Skövde

Bouvets kontor i Skövde ligger mitt i Science Park på Kaplansgatan 16C. I nära samarbete med våra kontor i Stockholm och Örebro är vi idag ett starkt team på ca 80 konsulter med en bred kompetens inom system- och verksamhetsutveckling, UX-design och olika typer av digitala tjänster.

Vi levererar hela konsultteam eller enskilda spetskompetenser inom systemutveckling, arkitektur, integration, verksamhetstutveckling, UX-design samt projekt-, förändrings- och testledning.

Bland våra kunder finns Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Inera och Svenska Kraftnät, men också privata kunder såsom ICA Banken, Telia, Paynova, Handelsbanken och Tenerity.

Kontakta oss

Daniel Andrén
Teamledare Väst
Bouvet Väst