Erbjudande till dig som är ledare/verksamhetschef i en kommun

Vill ni ta nästa steg i omställningen till god och nära vård?

Fullt upp med den dagliga verksamheten och ont om tid för det långsiktiga arbetet? Vi på Bouvet kan hjälpa till! Vi ger dig som jobbar i en kommun den där extra kraften och inspirationen för nästa steg i omställningen till en nära vård och omsorg.
 

Vi hjälper er

Nära vård handlar om att förändra arbetssättet inom hälsa, vård och omsorg så att vården kommer närmare patienten. Målet är ett flexibelt arbetssätt som alltid utgår från individens behov där insatserna anpassas efter vad som är viktigt för just den personen. Men att ändra arbetssätt tar tid och bjuder på både nya lärdomar och utmaningar. Ibland behövs den där extra kraften utifrån för att skapa den förändring man vill åstadkomma. Just det är vi extra bra på. Vi hjälper er att genomföra, utvärdera och återrapportera era framsteg i omställningen till en god och nära vård.

 

Detta kan ni få av oss

Våra förändringsledare och verksamhetsutvecklare har lång egen erfarenhet från vård och omsorg och kan stötta med enskilda insatser eller under en längre period. Vi hjälper er att lyfta blicken från vardagens utmaningar, lockar fram era egna bästa idéer och får fart på omställningen. Och vi delar gärna med oss av hur andra kliniska verksamheter gjort. Exempel på vad vi kan stödja med:

Strategisk rådgivning och planering

Strategier och handlingsplaner för att implementera god och nära vård och omsorg. Detta innefattar att identifiera prioriterade områden, sätta mål och skapa en genomförbar handlingsplan.

Konkreta förslag på förbättringar

Vi tar fram konkreta förslag på hur ni kan förbättra verksamheten utifrån analys av insamlat material.

Kontakta oss

Vi som konsulter på Bouvet är engagerade i flera kommuners arbete med att omforma och förbättra vården för att bättre möta behoven hos invånarna. Vi skapar högre kvalitet både för medarbetare och för vård- och omsorgstagare.

Kontakta oss, via kontaktuppgifterna här intill eller fyll i formuläret nedan, för att ta nästa steg mot en god och nära vård i er kommun.

Katarina Garpefors
Förändringsledare