Utbildning i Förbättringsarbete

För dig som arbetar inom vård och omsorg och som vet vad du vill åstadkomma. Men inte hur - En teoretisk och praktisk utbildning i systematiskt förbättringsarbete.

Gunilla Eriksdotter

20. nov. 2020

Utbildningen ger grundläggande kunskap i systematiskt förbättringsarbete och som deltagare får du med dig konkreta verktyg för att kunna leda och driva förbättringsarbeten i den vardag och verksamhet du befinner dig i.

Vem riktar sig utbildningen till?

Rådgiving

Medarbetare och ledare inom vård och omsorg som vill utveckla sin verksamhet.

Mål

 • Bygga intern kompetens i systematiskt förbättringsarbete.
 • Få kunskap och metoder för hur man tillsammans med patienter/brukare och närstående kan förbättra verksamheten.  
 • Genomföra ett förbättringsarbete. 

Utbildningens upplägg

Vi inleder med att sätta en gemensam teoretisk grund och går sedan över till att praktiskt arbeta med en förbättring.

Utbildningen kan genomföras digitalt alternativt om läget tillåter på plats i verksamheten. 

Den digitala utbildningen fördelas på fyra halvdagar medans utbildning på plats är fördelad på två heldagar. 

Alla team får dessutom individuell coachning och utbildningen avslutas gemensamt med utvärdering och reflektion.

Beräknad tidsåtgång 

Utbildningstillfälle inklusive coachträff är 16 timmar. För självständigt arbete i verksamheten bör man avsätta 1 dag i veckan under utbildningsperioden.

Lärande

Under utbildningen fördjupar vi kunskapen inom följande områden:

 • Systematiskt förbättringsarbete med stöd av metoder som exempelvis PGSA och Nolans förbättringsmodell.
 • Kartläggning av behov med stöd av exempelvis GAP-analys.
 • Patientsamverkan, metoder som fokusgruppsintervjuer och observationer.
 • Förändringspsykologi, hur hantera motstånd.
 • Tjänstedesign - enkla grepp för systematiskt insamling av behov. 
 • Implementering av förbättringar i verksamheten.

 

Förberedelse innan utbildningen

 • Identifiera ett problemområde i verksamheten som ni vill förbättra. Detta kan till exempel vara en aktivitet i verksamhetsplanen som ska genomföras eller något som medarbetarna eller patienterna har uppmärksammat.
 • Utse ett team eller flera (max 3 deltagare per team) från verksamheten som ska genomföra förbättringsarbetet.

Utbildningledaren

Karin utbildning.png

Karin Evenholt. Sjuksköterska med en masterutbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Har arbetat många år som utvecklingsledare och har erfarenhet av många delar av vården.

Karin brinner för att förbättra vården tillsammans med medarbetarna och att bygga kompetens inifrån och ut tillsammans med de vården är till för.

 

Pris

Kontakta oss för offert