Utbildning i förbättringsarbete inom vård och omsorg

För dig som arbetar inom vård och omsorg och som vet vad du vill åstadkomma. Men inte hur - en teoretisk och praktisk utbildning i systematiskt förbättringsarbete.

Utbildningen ger grundläggande kunskap i systematiskt förbättringsarbete och som deltagare får du med dig konkreta verktyg för att kunna leda och driva förbättringsarbeten i den vardag och verksamhet du befinner dig i.

Vem riktar sig utbildningen till?

Medarbetare och ledare inom vård och omsorg som vill utveckla sin verksamhet.

Mål

  • Bygga intern kompetens i systematiskt förbättringsarbete.
  • Få kunskap och metoder för hur man tillsammans med patienter/brukare och närstående kan förbättra verksamheten.  
  • Få verktyg för att kunna genomföra ett förbättringsarbete på ett systematiskt sätt. Det kan gälla exempelvis att införa nya arbetssätt eller digitala verktyg i verksamheten eller vid implementeringen av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i en region. 

 

Utbildningens upplägg

Det ska vara enkelt och roligt att göra förbättringar och med vår hjälp kommer ni att få inspiration och nytändning i er verksamhet! Det är ni som bestämmer vad ni vill jobba med och vi guidar er med metoder och verktyg som ni sedan kan ha med på er fortsatta förändringsresa.

Vi skräddarsyr ett upplägg som passar er verksamhet bäst, det kan vara en längre period med coachtimmar av experter till enstaka föreläsningsdagar eller en hel workshopserie.

Vi inleder oftast med att sätta en gemensam teoretisk grund och går sedan över till att praktiskt arbeta med ett utvalt förbättringsområde.

Utbildningen kan genomföras digitalt alternativt om läget tillåter på plats i verksamheten. 

Oavsett upplägg på utbildningen avslutar vi alltid gemensamt med utvärdering och reflektion. Alla deltagare får skräddarsytt kursmaterial med både teoretiska modeller och praktiska verktyg som de kan arbeta med direkt efter kursen. Det brukar också vara uppskattat att erbjuda möjlighet till fortsatt coachning till varje deltagare/team efter avslutad utbildning. 

 

Lärande

Under utbildningen fördjupar vi kunskapen inom följande områden:

  • Systematiskt förbättringsarbete med stöd av metoder som exempelvis PGSA och Nolans förbättringsmodell.
  • Kartläggning av behov med stöd av exempelvis GAP-analys.
  • Patientsamverkan, metoder som fokusgruppintervjuer och observationer.
  • Förändringspsykologi, hur hantera motstånd.
  • Tjänstedesign - enkla grepp för systematiskt insamling av behov. 
  • Implementering av förbättringar i verksamheten.

 

Karin utbildning1.png

Utbildningsledaren

Karin E - Sjuksköterska med en masterutbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Har arbetat många år som utvecklingsledare och har erfarenhet av många delar av vården.

Karin brinner för att förbättra vården tillsammans med medarbetarna och att bygga kompetens inifrån och ut tillsammans med dem som vården är till för.

Sagt om Karin från kursdeltagare: 

”Karin - du är en entusiasmerande föreläsare som får 10 stjärnor av mig. Fylld med lust inför mitt arbete igen. Det behövs för att få ny kraft och ta ett omtag. Tack!”

”Lättsamt och entusiastiskt av Karin. Bra repetition av verktygen. Bra också med genomgången av vårdförloppen.”

”Det har varit väldigt lärorika utbildningsdagar, Karin E var lätt att lyssna på med en superhärlig energi och framtoning.”

”Härlig, positiv och peppig föreläsare!”

” Karin - vilken inspiratör och kompetent person"

 

Pris

Kontakta oss för utbildningsupplägg och offert 

Kontakta oss

Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling Hälsa
Gunilla Eriksdotter
VD och Regionledare