Inspirerar vårdpersonal att jobba med kontinuerliga förbättringar

Karin Evenholt – engagerad förändringsledare och verksamhetsutvecklare 

Med djup kunskap och en sprudlande energi bidrar Karin Evenholt till ständiga förbättringar och positiva resultat i vård och omsorg. Karin har erfarenhet både som förändringsledare och som utbildare inom systematiskt förbättringsarbete.  

Karin är sjuksköterska med master i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, certifierad förändringsledare och har arbetat med verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården i många år. Hon driver verksamhetsförbättringar med stor passion och högt engagemang – och alltid med patientens behov i första rummet. Innan hon började som verksamhetskonsult på Bouvet jobbade hon som utvecklingsledare inom både offentlig och privat vård och omsorg.  

– Helst jobbar jag i verksamhetsnära projekt där värdet skapas direkt till patienten. Det är därför mitt nuvarande uppdrag på Region Örebro är så fantastiskt roligt. Vi genomför ett pilotprojekt utifrån modellen samordnat medicinskt omhändertagande (SMO) för personer med funktionsnedsättning på en av Sveriges största vårdcentraler. Jag är förändringsledare och jobbar utifrån tjänstedesignmetodiken för att fånga patienternas, närståendes och personalens behov när vi nu utformar den nya tjänsten, berättar Karin. 

Förändrat arbetssätt är nyckeln till hållbara förändringar

Att jobba nära verksamheten, använda konkreta och enkla verktyg för förbättringsarbete och på så sätt successivt skapa ett nytt arbetssätt tillsammans med både patienter och vårdpersonal är några viktiga framgångsfaktorer som Karin vill lyfta fram. Oavsett om man ska införa nya digitala tjänster eller har gjort en omorganisation måste man arbeta med att förankra de nya arbetssätten hos dem det berör. Det är ett stort och viktigt arbete för att lyckas med hållbara förändringar.

–  Det ska vara enkelt och roligt att göra förbättringar i vården. Jag vill inspirera till att jobba med systematiskt förbättringsarbete och boosta vårdpersonalen så att arbetssättet finns kvar även efter att en särskild projektsatsning tagit slut. Jag vill bygga kompetensen hos vårdpersonalen inifrån och ut tillsammans med dem som vården är till för. Framtidens vård kommer behöva sjuksköterskor som är starka och trygga med sin kompetens inom innovation och förbättringsmetoder. Det vill jag gärna bidra till.

[/video]

Karin har genom egen praktisk erfarenhet även fått insikter i vilken uppfinningsrikedom som krävs när man tvingas verksamhetsutveckla under en pågående kris.  

–  Mitt i den akuta fasen i första pandemivågen, när allt kring viruset fortfarande var okänt och osäkert, var jag med och startade upp två vårdavdelningar som avlastade akutsjukhusen och skapade en tryggare miljö för multisjuka äldre och en hållbar situation för dem som vårdade dem. Även om jag i stunden fick agera utifrån magkänslan var det skönt att bottna i de metoder och verktyg som jag alltid använder när jag jobbar med förbättringar i vården, berättar Karin.  

Väver in riktiga case i sina utbildningar

Sina egna erfarenheter och riktiga case från olika vårdverksamheter är något hon tar med sig när hon håller utbildningar i förändringsledning och systematiskt förbättringsarbete. Att leda genom att inspirera, frigöra potentialen hos andra och att få vårdpersonal våga gå från en idé till att praktiskt prova den, är Karins specialitet. Med små steg kan man skapa stora förbättringar, menar Karin.  

 

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om vad vi erbjuder inom förändringsledning och systematiskt förbättringsarbete.

Gunilla Eriksdotter
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling Hälsa
Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling Hälsa
Bilder av smilende Bouvet-kollega på tur

 

Vi utvecklar framtidens vård

På Bouvet finns ett stort gäng med både ledare och kollegor som jobbar dedikerat med att utveckla vården. Sammantaget arbetar cirka 20 av Bouvets konsulter med uppdrag inom vård, hälsa eller läkemedel. Det är UX- och tjänstedesigners, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, systemutvecklare och informatiker som alla har ett brinnande engagemang för just förbättringar i vården.

Möt fler av våra samhällsbyggare
Läs mer om våra tjänster till hälso- och sjukvården