Möt våra samhällsbyggare

Och läs om de projekt de arbetar med

Vi utvecklar framtidens vård

På Bouvet är vi samhällsbyggare inom många olika branscher, men hälso- och sjukvården ligger oss extra varmt om hjärtat. Sammantaget arbetar cirka 20 av Bouvets konsulter dedikerat med uppdrag inom vård, hälsa eller läkemedel. Det är UX- och tjänstedesigners, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, systemutvecklare och informatiker som alla har ett brinnande engagemang för just förbättringar i vården. Möt några av dem här.

Gustav Hjelmgren
Kreativ förändringsledare

Gustav bidrar till att bygga framtidens vård genom innovation, förändringsledning och verksamhetsutveckling. Han brinner för att jobba i projekt som skapar samhällsnytta genom att hitta nya lösningar på stora utmaningar och problem i vården. Inget problem är för stort eller för svårt.

Karin Ahlzén
Hälsoinformatiker  

Karin arbetar för att förenkla för vårdpersonalen när de ska dokumentera och göra det möjligt för olika vårdsystem att utbyta information. Karin är en av Sveriges experter på det internationella kodverket Snomed CT.

Jonas Pettersson
UX-designer

I sitt jobb som UX-designer står Jonas inför många spännande utmaningar. Just nu skapar han lösningar som gör det lättare för vårdpersonal att hitta kontaktuppgifter till varandra och ett verktyg som ska stödja sjuksköterskor på 1177 när de ger sjukvårdsrådgivning på telefon.

Anna Brismar
Projektledare, Produktägare och Scrum Master

Anna Brismar bygger system för bättre folkhälsa. Nu leder hon utvecklingen av två viktiga system på Folkhälsomyndigheten. Målet är förbättrad kunskap om och därigenom minskad spridning av infektionssjukdomar och antibiotikaresistens. 

Karin Wallis
Projektledare inom informatik och kunskapsstyrning

Karin Wallis huvudfokus är kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården. Hon leder ofta projekt där deltagarna har expertkompetens inom sitt område och där samarbetet över organisationsgränser är en viktig framgångsfaktor. 

Karin Evenholt
Förändringsledare och verksamhetsutvecklare

Med djup kunskap och en sprudlande energi bidrar Karin Evenholt till ständiga förbättringar och positiva resultat i vård och omsorg. Karin har erfarenhet både som förändringsledare och som utbildare inom systematiskt förbättringsarbete.  

Katarina Garpefors
Förändringsledare

Stöd i omställningen till en god och nära vård och omsorg. Nya hållbara arbetssätt och en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen. Kortare väntetider på akuten. När det gäller förändringsarbete i vården kan man inte få en bättre vägledning än den man får genom Katarina Garpefors. 

Vård baserad på bästa tillgängliga kunskap

Karin Wallis Projektledare
Karin Evenholt Verksamhetskonsult, förändringsledare 

Karin Wallis och Karin Evenholt har utbildat Region Dalarnas verksamhetsutvecklare  inom kunskapsstyrning och systematiskt förbättringsarbete i vården. 

Läs artikeln om hur Bouvet bidragit till Region Dalarnas lyckade strategi för kunskapsbaserad vård.

 

Bygg framtidens samhälle med oss

Vi söker utvecklare, designers och projektledare inom teknik och verksamhetsutveckling som vill bidra till att bygga framtidens samhälle. Vi kan locka med vår vision, våra värderingar och förmåner - och en massa trevliga kollegor - men vissa morötter upplevs som viktigare än andra. Vilka är viktigast för dig?

Prova vårt morotsindex

Nyfiken? Låt oss kontakta dig!

Gulrot_saks.png