samhällsbyggare - Bouvet Sverige
Bilder av smilende Bouvet-kollega på tur

Möt våra samhällsbyggare

Och läs om de projekt de arbetar med

Vård baserad på bästa tillgängliga kunskap

Karin Wallis Projektledare
Karin Evenholt Verksamhetskonsult, förändringsledare 

Karin Wallis och Karin Evenholt har utbildat Region Dalarnas verksamhetsutvecklare  inom kunskapsstyrning och systematiskt förbättringsarbete i vården. 

Läs artikeln om hur Bouvet bidragit till Region Dalarnas lyckade strategi för kunskapsbaserad vård.

 

Bygg framtidens samhälle med oss

På Bouvet kan vi attrahera med våra värderingar, vår vision, våra villkor och förmåner - och en massa trevliga kollegor – men vissa förmåner känns mer som morötter än andra. Vilka är viktigast för dig?

Testa vårt morotsindex

Nyfiken? Låt oss kontakta dig!