Skapar effektiva flöden i vården

Katarina Garpefors – Förändringsledare som jobbar nära patienten och verksamheten

Kortare väntetider på akuten. Nya hållbara arbetssätt och en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen. När det gäller förändringsarbete i vården kan man inte få en bättre vägledning än den man får genom Katarina Garpefors. 
 
Som tidigare chef och verksamhetsutvecklare på både Karolinska och Södersjukhuset i Stockholm har Katarina varit med om flera stora transformationer i vården. Resultatet har blivit högre patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet för patienterna men också en bättre arbetsmiljö för personalen. Nu vill hon hjälpa fler vårdverksamheter att göra samma resa. Hon har en färdig och väl utarbetad process för hur det ska gå till.    

- Ge mig och en av mina Bouvet-kollegor en vecka i din vårdverksamhet. På en vecka tittar vi på hur personalen jobbar tillsammans och med patienterna, hittar de viktigaste förbättringspunkterna och testar ett nytt arbetssätt tillsammans med några av dina medarbetare. Vi kan garantera effekter som exempelvis kortare tid till bedömning på en akutmottagning, snabbare omhändertagande och ett bättre flöde när patienten ska till en annan avdelning, berättar Katarina.  

Hon vet vad hon pratar om. När hon arbetade med att implementera nya arbetsflödena för akuten på Karolinska fick det effekter på hela sjukhuset. Vårdflödet från det att patienten kom in till akuten och ut från sjukhuset genomlystes, nya hållbara arbetssätt togs fram och implementerades för både akuten, avdelningar och operation samt klinisk kemi. Digitala realtidstavlor började användas för att visualisera flödet och för att på bästa sätt följa upp arbetssätt. 

- De nya arbetssätten på akutmottagningen resulterade bland annat i två veckors mindre väntan för patienterna sammanlagt på sjukhuset. I arbetet med den akuta operationsprocessen kunde fler vårdplatser skapas, patienterna hamnade oftare på rätt avdelning plus att patienterna blev bättre förberedda och fick kortare tid till operation, berättar Katarina. 

I Katarinas erfarenhetsbank finns även uppdrag som innebär att stödja, leda och träna chefer på alla nivåer på ett sjukhus så att de kan leda utifrån det nya vårdflödestänket och att coacha nyckelpersoner och medarbetare som arbetar närmast patienten i att genomdriva förändringarna.  

Som certifierad förändringsledare har hon teorin och tillsammans med mångårig erfarenhet från olika vårdverksamheter har hon de praktiska verktygen och det pragmatiska synsättet. Det tar hon med sig i alla typer av förändrings- och förbättringsarbeten i vården och även när hon håller utbildningar i förändringsledning för Bouvets kunder. 

Vårdnära tjänster

Just nu jobbar hon för Region Västerbotten med två uppdrag som påverkar både patienter och personal. I ett av uppdragen tar hon fram en måltidsstrategi för regionens sjukhus. Strategin bidrar till att patienterna ska få en god, näringsriktig och säker måltid och att de själva ska kunna välja vilken mat och när de vill äta under sin sjukhusvistelse. Det har visat sig vara en väldigt viktig del i en patients upplevelse av vården och för tillfrisknandet. 

Ett annat uppdrag innefattar vårdnära tjänster. Det handlar om att frigöra tid för vård för den vårdutbildade personalen så att de inte behöver göra sysslor som någon som är utbildad på ett annat specifikt område kan göra, exempelvis städning och som måltidsbiträde. 

Energi och förbättringsvilja

Oavsett uppdrag - stort eller litet, kliniskt eller vårdnära – så har Katarina alltid ett helhetsperspektiv och ett systematiskt arbetssätt som involverar både patienter, vårdpersonal och verksamhetens ledning. Med en kombination av mjuk framtoning, sprudlande energi och en aldrig sinande förbättringsvilja bygger hon förtroende och inspirerar verksamheter och människorna i den att förflytta sig från nuläge till önskat läge. Att få alla med på den förändring som behöver ske är nyckeln till att skapa framtidens vård.  

Bilder av smilende Bouvet-kollega på tur

 

Vi utvecklar framtidens vård

På Bouvet finns ett stort gäng med både ledare och kollegor som jobbar dedikerat med att utveckla vården. Sammantaget arbetar cirka 20 av Bouvets konsulter med uppdrag inom vård, hälsa eller läkemedel. Det är UX- och tjänstedesigners, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, systemutvecklare och informatiker som alla har ett brinnande engagemang för just förbättringar i vården.

Möt fler av våra samhällsbyggare
Läs mer om våra tjänster till hälso- och sjukvården

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om vad vi erbjuder inom förändringsledning och systematiskt förbättringsarbete.

Gunilla Eriksdotter
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling Hälsa
Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling Hälsa