Karin arbetar för en kunskapsbaserad och jämlik vård

Karin Wallis – Projektledare inom informatik och kunskapsstyrning

Karin Wallis huvudfokus är kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården. Hon leder ofta projekt där deltagarna har expertkompetens inom sitt område och där samarbetet över organisationsgränser är en viktig framgångsfaktor. 

I ett av sina uppdrag samordnar hon patologiarbetet mellan Sveriges 21 regioner för att säkerställa att alla cancerpatienter i Sverige får lika bra behandling.

Alla sjukdomsbehandlingar börjar med att det ställs en diagnos. Vid misstanke om en allvarligare sjukdom tas det vävnads- och cellprover för att konstatera eventuella kroniska sjukdomar, inflammationer eller cancer. Provresultat och diagnos skrivs in i en mall som delas med de läkare och specialister som ska ansvara för behandlingen. Utmaningen är dock att mycket fortfarande görs på papper samt att olika regioner har olika processer, mallar och system dit svaren skickas. Det är här Karin kommer in i bilden.

Karin arbetar som projektledare inom informatik och kunskapsstyrning på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), en medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 21 regioner.

– Jag leder arbetet med att systematisera och samköra de svarsmallar som används av patologerna. En förutsättning för att resultatet ska återspegla verksamheternas behov är att de deltar aktivt i arbetet. Därför behöver både hälsoinformatiker, patologer och andra vårdprofessioner vara med. Nästa steg blir att testa mallarna tillsammans med en verksamhet som implementerar dem i sina system, berättar Karin. 
 
Målet är att alla de diagnostiska svaren ska struktureras på liknande sätt och att de blir kvalitativt korrekta, så att data lättare kan tolkas av system och medarbetare i alla regioner, samtidigt som patientsäkerheten upprätthålls.

– Det är många intressenter och IT-system att ta hänsyn till vilket gör arbetet komplext. Det är utmanande och det tycker jag är väldigt roligt!

– Det blir ett bra verktyg för patologer, onkologer och andra som arbetar inom vården, och det blir enklare att följa upp patienter när man har data som är strukturerade på samma sätt. Dessutom ska det bli lättare för patienterna att få information om diagnossvaren. Det handlar om jämlik vård för alla, och rätt information på rätt plats i rätt tid, avslutar Karin. 

 

Bli en av oss

Vill du jobba i lika spännande projekt som Karin och vara med och bygga framtidens vård?

Se vad vi kan erbjuda eller hör av dig till det kontor som är närmast dig så ses vi på en fika!

Bilder av smilende Bouvet-kollega på tur

 

Vi utvecklar framtidens vård

På Bouvet finns ett stort gäng med både ledare och kollegor som jobbar dedikerat med att utveckla vården. Sammantaget arbetar cirka 20 av Bouvets konsulter med uppdrag inom vård, hälsa eller läkemedel. Det är UX- och tjänstedesigners, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, systemutvecklare och informatiker som alla har ett brinnande engagemang för just förbättringar i vården.

Möt fler av våra samhällsbyggare 
Läs mer om våra vård- och hälsotjänster