Rätt information, på rätt plats i rätt tid - Bouvet Sverige

Rätt information, på rätt plats i rätt tid

Karin Wallis jobbar med att samordna patologiarbetet mellan Sveriges 21 regioner för att säkerställa att alla cancerpatienter i Sverige får lika bra behandling.

Alla sjukdomsbehandlingar börjar med att det ställs en diagnos. Vid misstanke om en allvarligare sjukdom tas det vävnads- och cellprover för att konstatera eventuella kroniska sjukdomar, inflammationer eller cancer. Provresultat och diagnos skrivs in i en mall som delas med de läkare och specialister som ska ansvara för behandlingen. Utmaningen är dock att mycket fortfarande görs på papper samt att olika regioner har olika processer, mallar och system dit svaren skickas. Det är här Karin kommer in i bilden.

Karin arbetar som projektledare på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), en medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 21 regioner.

– Jag jobbar med att systematisera och samköra de svarsmallar som används av patologerna. Nu har vi jobbat med de organisationsprocesser som krävs för att mallarna ska kunna implementeras, och nästa steg är att bilda  en nationell arbetsgrupp, med bland annat kliniska specialister och informatiker, som börjar utveckla dessa svarsmallar, berättar Karin.

Målet är att alla de diagnostiska svaren ska struktureras på liknande sätt och att de blir kvalitativt korrekta, så att data lättare kan tolkas av system och medarbetare i alla regioner, samtidigt som patientsäkerheten upprätthålls.

– Det blir ett bra verktyg för patologer, onkologer och andra som arbetar inom vården, och det blir enklare att följa upp patienter när man har data som är strukturerade på samma sätt. Dessutom ska det bli lättare för patienterna att få information om diagnossvaren. Det handlar om jämlik vård för alla, och rätt information på rätt plats i rätt tid, avslutar Karin.