Jobbar för en mer enhetlig användning av terminologier och kodverk i hälso- och sjukvården

Karin Ahlzén – hälsoinformatiker  

Karin arbetar för att förenkla för vårdpersonalen när de ska dokumentera och göra det möjligt för olika vårdsystem att utbyta information. 

Karin är en av Sveriges experter på det internationella kodverket Snomed CT.  I de projekt Karin arbetar i är hon med och bygger framtidens hälso- och sjukvård genom att stödja regionerna i deras gemensamma informatikarbeten. Hon gör det på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och ofta med fokus på att använda Snomed CT. Det är ett medicinskt begreppssystem som används alltmer i Sveriges regioner och i nationella projekt. 

– De projekt jag är involverad i handlar om att skapa en mer strukturerad och enhetlig vårddokumentation i regionernas vårdinformationssystem. Målet är att göra det enkelt för vårdpersonal att dokumentera och hitta information som är viktig i vården av patienten, samt att överföra data mellan olika vårdsystem.  

– Det är viktigt både för patientsäkerheten och för uppföljningen av hälso- och sjukvården. Informatikarbetet ska alltid utgå från reella behov av mer strukturerad dokumentation inom en viss typ av verksamhet, och sker alltid i nära samarbete med sakkunnig vårdpersonal och andra informatiker från regionerna, säger Karin. 

I Bouvet är professionell utveckling viktigt och även om Karin har arbetat med Snomed CT ur olika perspektiv under hela sitt yrkesliv påpekar hon att påfyllning av kunskap är nödvändig.  

– Det är viktigt att hålla kunskapen uppdaterad och i Bouvet ser man vikten av detta. Jag har därför gått flera fördjupningskurser om Snomed CT, vilket har varit viktigt för att utveckla mig och kunna tillämpa kunskaperna i konkreta projekt.  

Även om kurser och seminarier är viktiga för utvecklingen lyfter Karin också fram alla kunniga och trevliga kollegor som bra bidragsgivare.  

– Att vi är flera konsulter med liknande kompetens och intressen gör att vi inspirerar och lär av varandra. Bouvet kännetecknas verkligen av en prestigelös kultur där du alltid kan fråga en kollega om råd. 

Bli en av oss

Vill du jobba i lika spännande projekt som Karin och vara med och bygga framtidens vård?

Se vad vi kan erbjuda eller hör av dig till det kontor som är närmast dig så ses vi på en fika!

Bilder av smilende Bouvet-kollega på tur

 

Vi utvecklar framtidens vård

På Bouvet finns ett stort gäng med både ledare och kollegor som jobbar dedikerat med att utveckla vården. Sammantaget arbetar cirka 20 av Bouvets konsulter med uppdrag inom vård, hälsa eller läkemedel. Det är UX- och tjänstedesigners, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, systemutvecklare och informatiker som alla har ett brinnande engagemang för just förbättringar i vården.

Möt fler av våra samhällsbyggare 
Läs mer om våra tjänster till hälso- och sjukvården