SKR - Sveriges Kommuner och Regioner 

Vi bidrar till en effektivare och säkrare hantering av hälsodata 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) stödjer regionerna i deras insatser för att säkra en framtida vårdinformationsmiljö där hälsodata kan överföras mellan system, vårdgivare och regiongränser.

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Bakgrund

Bouvet har sedan 2018 bidragit aktivt till SKRs arbete genom att tillhandahålla informatiker, projektledare, produktägare och utredare med mångårig erfarenhet av komplexa projekt inom vård, omsorg, hälsoinformatik och nationell infrastruktur.

Strukturerad vårdinformation 

Nationella samverkansgruppen strukturerad vårdinformations uppdrag är att samordna regionernas arbete för en mer enhetlig informationsstruktur inom och över system- och vårdgivargränser. Till stöd finns en samordnande funktion på Sveriges Kommuner och regioner (SKR). Leveranserna bidrar till att utveckla informationsarkitekturer eller öka användningen av befintlig infrastruktur genom att specificera standarder och gemensamma principer.

Arbetet är en del av regionernas system för kunskapsstyrning, vilket har som syfte att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. För att uppnå detta behöver kunskapen tillgängliggöras på ändamålsenliga sätt i olika situationer. Exempel på arbete som utförs inom kunskapsstyrningen är utveckling och uppföljning av vårdförlopp. Bouvet bidrar i arbetet med att samordna insatser, leda arbetsgrupper, utarbeta processer och arbetssätt och utföra informatiskt och terminologiskt arbete. 

Uppföljning och analys 

SKR och regionerna genomför ett projekt för att uppnå en effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och nationella kvalitetsregister. Genom att automatisera rapporteringen från vårdgivare till register minskar den administrativa belastningen på hälso- och sjukvårdens medarbetare. Det ger också förutsättningar för ökad täckningsgrad, mer fullständiga data och högre kvalitet. Genomförandeprojekt för att automatisera informationsförsörjningen genomförs tillsammans med Kundgrupp Cosmics regioner och Bouvet bidrar med projektledning och informatikkompetens. 

SKR tillhandahåller tjänsten Vården i siffror där aktuella nationella indikatorer om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet visualiseras. Statistiken i Vården i siffror kommer främst från de många diagnos- eller ingreppspecifika nationella kvalitetsregistren. Men data hämtas också från andra nationella insamlingar, från statliga register och undersökningar hos myndigheterna. Innehållet i Vården i siffror hämtas via Nationella tjänsteplattformen på Inera. Bouvet bidrar bland annat med produktägare till Vården i siffror.

Ansvarigt kontor: Stockholm

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda inom hälso- och sjukvård?

Kontakta oss gärna

Gunilla Eriksdotter
VD och Regionledare
Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling Hälsa