Facebook Pixel

Patientresan

På Bouvet har vi lång erfarenhet av det vi kallar Kundresan. Vi har också djup kunskap i vårdens processer och utmaningar. Patientresan handlar om att utveckla verksamheten tillsammans med patienterna.

Genom bättre designade insatser och i samverkan med patienterna, går det att höja kvaliten och effektiviteten i en verksamhet. Med patientresan som verktyg kan vi kartlägga hur patienterna upplever våra tjänster.

Metoden är en av flera som  har sitt ursprung i Tjänstedesign och Design thinking och vi tycker att den är både enkel och effektiv i arbetet med att bättre förstå patienter och öka utrymmet för dialog. 

Kontakter

Gunilla Eriksdotter
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling
Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling