Patientresan

På Bouvet har vi lång erfarenhet av det vi kallar Kundresan. Vi har också djup kunskap i vårdens processer och utmaningar. Patientresan handlar om att utveckla verksamheten tillsammans med patienterna.


Genom bättre designade insatser och i samverkan med patienterna, går det att höja kvaliten och effektiviteten i en verksamhet. Med patientresan som verktyg kan vi kartlägga hur patienterna upplever våra tjänster.

Metoden är en av flera som  har sitt ursprung i Tjänstedesign och Design thinking och vi tycker att den är både enkel och effektiv i arbetet med att bättre förstå patienter och öka utrymmet för dialog. 

Patientresan mallar

Nedladdningsbara mallar som kan vara till hjälp för dig som vill jobba med patientresan.

Nedladdningsbart material

Genomförande och rådgivning

Patientresan är en metod du kan andvända när du vill utveckla verksamheten tillsammans med patienterna.

Vad vi kan hjälpa till med

Digital patientresa

Verktyget gerpatienten möjlighet att visualisere upplevelsen av exempelvis ett vårdmøte och ge underlag for dialog i det viktiga förbettringsarbetet.

Testa verktyget här

Utbildning

Efter en dag med oss har di både metod och mod att arbeta med patientresan som en naturlig del i utvecklingsarbetet i din vårdverksamhet. 

Läs om utbildningen

Kontakter

Gunilla Eriksdotter
VD och Regionledare
Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling Hälsa