Det digitala verktyget ger patienten möjlighet att visualisera upplevelsen av exempelvis ett vårdmöte och ge underlag för dialog i det viktiga förbättringsarbetet.

Ytterst handlar det om att utveckla verksamheten tillsammans med patienterna. Det digitala verktyget ger patienten möjlighet att visualisera upplevelsen av exemplevis ett vårdmöte och ge underlag för dialog i det viktiga förbättringsarbetet.

Verktyget patientresan kan skräddarsys och anpassas för att till exempel:

– mäta patienternas upplevelse av en hel vårdprocess eller vårdverksamhet.

– ge konkreta insikter till en mer individanpassad vårdplan.

– upptäcka skillnader mellan det vården levererar och det patienten upplever.

– användas av vårdpersonal i dialog med patient eller närstående som gemensam dokumentation när vårdbesöket inte motsvarat

Testa gärna vår demo på patientresan.se

 

Patientresan