Läkarstuderande diagnostiserar ovanliga och akuta sjukdomar via VR

Stavanger universitetssjukhus (SUS) testar nu detta i ett nytt forskningsprojekt, "Medical trainer". VR-lösningen är utvecklad i samarbete mellan Stavanger universitetssjukhus (SUS) och Bouvet.

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik


 

Innovativ bruk av ny teknologi

Stavanger universitetssjukhus (SUS) testar nu detta i ett nytt forskningsprojekt, "Medical trainer". VR-lösningen är utvecklad i samarbete mellan Stavanger universitetssjukhus (SUS) och Bouvet. 

 

Fakta:

· Forskningsprojektet Medical Trainer undersöker om VR kan göra läkarstuderande bättre rustade för att diagnostisera och behandla patienter med ovanliga och allvarliga sjukdomar.

· Forskningsprojektet testas av specialistläkare på SUS från september 2020 till januari 2021. Resultaten redovisas efter att projektet avslutats.

· Det är SUS och IT-företaget Bouvet som ligger bakom utvecklingen av den virtuella utbildningen.

"Tar blodprov, röntgar och lyssnar på patienternas hjärtan och lungor via VR"

– Med Medical Trainer kan läkare öva på att samla in rätt information frånpatienterna så att de kan ställa rätt diagnos. De kan bland annat ta blodprover, röntga och lyssna på patienternas hjärtan och lungor, säger Camilla Normand, avdelningschef vid mottagningskliniken och projektledare för "Medical Trainer" vid SUS.

Camilla Normand, prosjektleder for «Medical trainer» ved SUS
Camilla Normand, prosjektleder for «Medical trainer» ved SUS

Varje år utbildar SUS nya specialistläkare. Vanligtvis är läkarna beroende av att träffa riktiga patienter för att lära sig det de behöver. Det kan vara en utmaning att få tillräckligt med erfarenhet av ovanliga och allvarliga sjukdomar eftersom man sällan träffar på dem. Om en patient inte snabbt får rätt behandling kan det få allvarliga konsekvenser.

– Nu kan specialistläkarna öva på att diagnostisera och upptäcka ovanliga sjukdomar på virtuella patienter, fortsätter Normand.

 

Använder äkta patientdata i Medical Trainer

Tekniken är designad så att hela synfältet fylls av den virtuella bilden tack vare glasögonens inbyggda skärmar.

Anders Stensland, områdeschef på Bouvet
Anders Stensland, områdeschef på Bouvet

– Lösningen ska förbereda specialistläkarna inför de scenarier de kommer att möta i verkligheten. Vi var därför beroende av realistiska patientdata, säger Anders Stensland, områdeschef på Bouvet.

Vi har fått realistiska patientdata från SUS för varje scenario. Exempelvis kan det vara något fel på hjärtljuden eller blodvärdena, samtidig som lungljud och röntgenbilder är normala. 

– Vi tror starkt på att den lösning vi utvecklar tillsammans med SUS har ett värde även för samhället. När du går till din läkare eller kommer till sjukhuset vill du ju att de ska kunna ställa rätt diagnos, fortsätter Anders.