Systematiskt förbättringsarbete

  1. Vad är det vi vill uppnå?
  2. Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
  3. Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar?

Processen för förbättringsarbete är kanske verksamhetens viktigaste process. Den berör systematik, struktur och metodik men också kultur, kompetens, medarbetarskap och ledarskap. 

En väl implementerad förbättringsprocess bidrar till att god kvalitet upprätthålls och att förändringar som genomförs är hållbara.  

Läs mer om vår utbildning

Kontakter

Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling
Gunilla Eriksdotter
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling

Några av våra berättelser och projekt