Systemutveckling

Hos Bouvet finns en av de största och mest kompetenta systemutvecklingsmiljöerna. Vi skapar affärskritiska lösningar åt flera av de största företagen inom privat och offentlig sektor.

Vi är starka inom mjukvaruutveckling. Dessutom samarbetar vi tvärvetenskapligt med andra yrken som vi har tillgång till i Bouvet. Genom att ansluta arkitekter, konceptutvecklare, interaktionsdesigners och andra roller när det behövs, kan vi skapa ännu bättre lösningar för våra kunder.

Vi arbetar med ett stort fokus på mätbara effektmål för framgång, oavsett om det handlar om en behovsanalys eller förvaltning hos en kund. Det skapar transparens när det gäller val av lösningar och säkrar till att vi aldrig förlorar fördelarna ur kundens synvinkel.

Några av våra berättelser och projekt