Systemutveckling

Vi skapar affärskritiska digitala lösningar till våra kunder inom både privat och offentlig sektor.


Vi är starka inom mjukvaruutveckling. Dessutom samarbetar vi tvärvetenskapligt med andra yrken som vi har tillgång till i Bouvet. Genom att ansluta arkitekter, konceptutvecklare, interaktionsdesigners och andra roller när det behövs, kan vi skapa ännu bättre lösningar för våra kunder.

Vi arbetar med ett stort fokus på mätbara effektmål för framgång, oavsett om det handlar om en behovsanalys eller förvaltning hos en kund. Det skapar transparens när det gäller val av lösningar och säkrar till att vi aldrig förlorar fördelarna ur kundens synvinkel.

Jesper Gradin
Avdelningsledare Systemutveckling
Simon Karlsson
Avdelningsledare Systemutveckling

Verksamhets- och it-arkitektur

Vi lyfter blicken och hjälper dig att beskriva, modellera och visualisera komplexa strukturer och samband i din verksamhet.
Läs mer

Integration

Vi hjälper dig att välja integrationslösningar som ger kvalitet till lägsta möjliga pris.

Läs mer

Microsoft

Vi bygger samhälls- och verksamhetskritiska lösningar, ofte baserade på .NET ovh Web API. 

Läs mer

Applikationsförvaltning

För många företag är det för dyrt att ha egen kompetens för at underhålla och videreutveckla applikationer.

Vi kan göra det åt dig!

Data science inom Life science

Med gedigen kunskap inom data science bidrar vi till utvecklingen av nästa generations verktyg för blad annat diagnostisering och prognostisering. 

Läs mer

Artificiell Intelligens (AI)

På senare tid har det skett en snabb utveckling, särskilt inom maskininlärning och artificiell intelligens (AI).

Vi kan AI

Webb och mobil

Vi hjälper dig at utveckla webb- och mobila tjänster som skapar ökat verdi för dina kunder och andvändare.

Läs mer

SiteVision

Vi har lång erfarenhet av att utveckla såväl sociala intranät som externa webbplatser baserafe på SiteVision. 

Läs mer

Några av våra berättelser och projekt