Artificiell Intelligens (AI)

På senare tid har det skett en snabb utveckling, särskilt inom maskininlärning och artificiell intelligens (AI).

Det finns nu moderna och prisvärda verktyg som kan samla in och lagra stora mängder sensordata. Dessa plattformar stöder avancerad analys, automatiserade åtgärder som bygger på regler och självförbättring av regeluppsättningen.

Vi ser att dessa tekniker kan göra det möjligt att stödja processer på nya sätt, och tidigare manuella processer kan automatiseras. Dessutom kan vi ta fram lösningar med mer "fri uppsättning regler" som kan optimeras genom användning över tid. På så sätt kan vi uppnå rätt produktivitet, vilket frigör resurser från repetitiva uppgifter till de utmanande problemen.