Trafikkontoret Stockholm Stad

Vi underlättar ansökan och hantering av parkeringstillstånd för alla Stockholmare

Bouvet har under de senaste 20 åren ansvarat för att utveckla och förvalta det system som Trafikkontoret i Stockholms stad använder för att utfärda parkeringstillstånd.

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Bakgrund

Under dessa 20 år på Trafikkontoret har Bouvet byggt upp en nära kundrelation. Konsulterna Joakim Arkelind, Fredrik Fahlén och Pablo Pons har varit med sedan starten och betonar vikten av ett nära samarbete med kunden.

– När man får så djup kunskap om verksamheten gör man ett bättre jobb och förstår de problem de står inför och kan på så sätt ge bättre råd och vara proaktiva, säger Fredrik Fahlén.

Joakim Arkelind tillägger att när man jobbar så nära blir man som kollegor och bygger upp ett enormt förtroende, vilket ger Bouvet väldigt bra renommé hos kunden och de finns ofta med som referenser.

"Det talar sitt tydliga språk när vi har vunnit affären varje gång Trafikkontoret har konkurrensutsatt den", säger han.

Och just det att komma nära kunden kan Pablo Pons också intyga. Han satt ute hos kunden i ett år och hängde med dem på fritiden också.

– Genom åren har vi sett många som kommit och gått, men under alla dessa år har vi också haft samma systemägare, Lisbeth Gunnarsson. Nu går hon i pension, men det har betytt mycket för utvecklingen att vi har haft en kontaktperson att förhålla oss till, säger han.

 

Värde för kunden

"Arbetet med systemet som vi kallar för "Utfärdaren" startade redan 1996. Systemet har under åren utvecklats med nya och många automatiserade funktioner som underlättar arbetet för de handläggare som jobbar i systemet. Under alla år så har det varit ett otroligt bra samarbete med konsulterna som ofta kommit med egna förslag till förbättringar. Kontinuerliga möten med genomgång av pågående ärenden fungerar bra och är viktiga för samarbetet." säger Lisbeth Gunnarsson, Trafikkontoret Stockholms stad.

 

Lösningen

Systemet består i huvudsak av tre delar – en Windowsapplikation för stadens handläggare, en omfattande e-tjänst där medborgaren själv kan ansöka och hantera sina boendeparkeringstillstånd med tillhörande betalningar samt en uppsättning rutiner som körs dagligen, tex skapa fakturaunderlag, automatisk förnyelse av  parkeringstillstånd, uppdatering av adressuppgifter och utskick av påminnelser. 

I systemet finns ca 90 000 gällande tillstånd och varje månad fakturerar systemet parkeringsavgifter för ca 22 miljoner SEK till omkring 30 tusen betalande kunder. 

I e-tjänsten som Bouvet utvecklat för boendeparkering är beslutsprocessen helt automatiserad och baserad på olika villkor. De automatiserade beslutsprocesserna har avsevärt minskat belastningen på kundtjänsten. Ett kontinuerligt samarbete pågår mellan Bouvet och Trafikkontoret med syftet att ge handläggarna ett bättre IT-stöd i handläggningsprocesserna och automatisera där det är möjligt. 

Systemet har integrationer mot flera externa system, exempelvis: 

  • System för parkeringsövervakning 

  • Ekonomisystemet Unit4 för fakturering 

  • Folkbokföringsregister för att hantera adresser 

  • Fordonsregister för kontroll av fordonets ägaruppgifter 

  • E-postsystem för automatiska utskick till kunder, tex bekräftelser och påminnelser. 
     

Teknik

Teknisk resa

Joakim, Fredrik och Pablo berättar att det har varit en spännande resa även inom teknik de senaste 20 åren. Systemet utvecklades som Oracle och Power Builder, vilket var mycket populärt vid utvecklingsstarten på 90- och 2000-talet.

Systemet har fortfarande mycket av den tekniken i sig, men nya e-tjänster och rutiner har utvecklats främst inom Microsoft.NET.

– Vi har varit med på en teknikresa, men Oracle finns kvar och det vi också är lite stolta över är att systemet som vi har skapat har sålts till andra trafikkontor och det är totalt 6 kommuner som använder det idag utöver Stockholm och det är bland annat Göteborg, Malmö, Linköping och Nacka.

 

Om konsulterna

En teknologisk reise Sverige.jpg
Bouvets konsulter, från vänster: Joakim Arkelind, Fredrik Fahlén och Pablo Pons

Joakim Arkelind

Började arbeta för Trafikkontoret 2013 som förvaltningsledare och leveransansvarig, samt en del tester. Joakim är fortfarande kvar hos kunden som förvaltningsledare, men är även involverad i andra kundprojekt.

Fredrik Fahlén

Arbetar sedan 2002 för beställaren som arkitekt och utvecklare. Han är fortfarande hos kunden på heltid.

Pablo Pons

Började redan 1999 arbeta med Trafikkontoret. Han arbetade ensam där ett bra tag och har arbetat mest som utvecklare och med databasen. Idag är han utvecklare på Tieto/Evry.

Ansvarigt kontor: Stockholm

Kontakta oss

Jesper Gradin
Avdelningsledare Systemutveckling