natalia 1

Power of positivity (and AI)

7 dec 2020

Natalia - utbildad matematiker, astrofysiker, legitimerad sjukhusfysiker och nu hos oss datascientist eller datavetare om man vill använda ett svenskt ord, älskar att hjälpa andra att lösa problem.

”Jag har alltid varit nyfiken och jag älskar att lära mig nya saker. Min nyfikenhet har fört mig till olika forskningsområden men alltid med fokus på tillämpad vetenskap. Det finns ett stort behov av att kunna se praktiska tillämpningar av arbeten presenterade i forskningstidskrifter och där kommer jag gärna in."

Natallia hjälper till att testa nya idéer, skapa end-to-end applikationer eller ta nästa steg i utvecklingen av befintliga applikationer.

Förutom doktorsavhandlingen som ökade erfarenheten inom bildanalys har hon jobbat som sjukhusfysiker på Skandionkliniken. Där var patienterna i fokus, reproducerbarhet i algoritmer och experiment. Inom datavetenskap handlade uppgifterna om neurala rekommendationssystem, dataanalys för fastighetsbranschen och modern språkmodell av BERT-typ för att förstå stora mängder av text och att kunna systematisera och hitta relevanta delar snabbt.

Drivkraften är att lösa problemet

Natallia trivs i stimulerande miljöer och med utmanande problemställningar, där hennes analytiska förhållningssätt, förmåga att knyta kontakter och att utbyta idéer, ger stora synergieffekter för företaget. Ett exempel på just det är arbetet på Skandionkliniken, där hon lyckades skapa bra samarbete med IBA:s tekniska team.

Skandionkliniken är specialiserad på protonbehandling av cancerpatienter. Protonbehandlingen kräver mycket komplicerad utrustning och ett serviceavtal med IBA. I vardagen innebär det att två företag jobbar tillsammans mot samma mål för att ge de bästa möjligheterna för cancersjuka patienter. Ett av avbildningssystemen fungerade inte optimalt och kunde därför inte tas i bruk och förseningarna ledde till stora kostnader för IBA.

”Policyn på sjukhuset var att sjukhusfysiker inte ska hjälpa det tekniska teamet för att problemet var på den tekniska sidan. Det tyckte jag var synd eftersom jag ju hade kunskaper att hjälpa till. För att inte gå emot policyn bestämde jag mig för att hjälpa våra tekniker på min fritid, och vi löste problemet. Som tack för hjälpen fick jag en bild av mig gjord av protoner. Den har stor betydelse för mig och hänger på väggen hemma. Jag kallar den för “Power of positivity”.

 

Picture2.jpg
"Power of positivity" 

 

I stora projekt är det ofta flera olika team som samverkar och förmågan att arbeta tillsammans och att kommunicera blir allt viktigare.

"Jag vill se det goda i människor, lyssna och försöka se och förstå andras perspektiv. Ett lyckat projekt beror inte enbart på en välgjord algoritm, utan också på gott socialt samspel. För mig är båda sidor lika viktiga. Bra samarbete är hälften av ett projekts framgång." 

Och AI - vad är det som är så spännande med det? 

Först, vad är artificiell intelligens? Begreppet  definierades av John McCarty redan 1955. 

“Varje aspekt av inlärning eller andra funktioner av intelligens kan i princip beskrivas så exakt att en maskin kan göras för att simulera den. Ett försök kommer att göras för att få maskiner att använda språk, bilda abstraktioner och begrepp, lösa olika problem som nu är reserverade för människor och de kan förbättra sig själva.”

Mest fascinerade med AI för mig, säger Natallia är att vi lever i den tid då tekniken utvecklas mycket och snabba grafiska processorenheter (GPUs) eller tensor processing units  (TPUs) har blivit mer tillgängliga. Det ger möjlighet att förverkliga fler AI-understödda applikationer.

Till exempel var jag nyligen i ett uppdrag där vi tränade en AI-språkmodell att förstå stora mängder av texter på svenska på en nivå som inte var möjlig före 2019. Detta ger helt nya möjligheter att tillgodose kunders behov av textanalyser.