Power of positivity (and AI)

Natallia Lundqvist - utbildad matematiker, legitimerad sjukhusfysiker och astrofysiker med en doktorsavhandling med fokus på bildanalys. Hos oss på Bouvet är hon specialist inom data engineering/data science och älskar att hjälpa andra att lösa problem.

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

”Jag har alltid varit nyfiken och jag älskar att lära mig nya saker. Min nyfikenhet har fört mig till olika forskningsområden men alltid med fokus på tillämpad vetenskap. Det finns ett stort behov av att kunna se praktiska tillämpningar av arbeten presenterade i forskningstidskrifter och där kommer jag gärna in."

Natallia hjälper till att testa nya idéer, skapa end-to-end applikationer eller ta nästa steg i utvecklingen av befintliga applikationer.

Inom datavetenskap har uppgifterna handlat om neurala rekommendationssystem, dataanalys för fastighetsbranschen och modern språkmodell av BERT-typ för att förstå stora mängder av text och att kunna systematisera och hitta relevanta delar snabbt.

"Mest fascinerade med AI för mig, säger Natallia är att vi lever i den tid då tekniken utvecklas mycket och snabba grafiska processorenheter (GPUs) eller tensor processing units (TPUs) har blivit mer tillgängliga. Det ger möjlighet att förverkliga fler AI-understödda applikationer. Till exempel var jag nyligen i ett uppdrag där vi tränade en AI-språkmodell att förstå stora mängder av texter på svenska på en nivå som inte var möjlig före 2019. Detta ger helt nya möjligheter att tillgodose kunders behov av textanalyser."

Drivkraften är att lösa problemet

Natallia trivs i stimulerande miljöer och med utmanande problemställningar, där hennes analytiska förhållningssätt, förmåga att knyta kontakter och att utbyta idéer, ger stora synergieffekter för företaget. Ett exempel på just det är hennes tidigare arbete som sjukhusfysiker på Skandionkliniken, där hon lyckades skapa ett  samarbete utöver det vanliga med leverantören IBA:s tekniska team.

Skandionkliniken är specialiserad på protonbehandling av cancerpatienter. Protonbehandlingen kräver mycket komplicerad utrustning och ett nära samarbete med den tekniska leverantören av utrustningen. I vardagen innebär det att två företag jobbar tillsammans mot samma mål för att ge de bästa möjligheterna för cancersjuka patienter. Ett av avbildningssystemen fungerade inte optimalt och kunde därför inte tas i bruk och förseningarna ledde till stora kostnader för teknikleverantören.

”Policyn på sjukhuset var att jag som sjukhusfysiker inte skulle hjälpa det tekniska teamet för att problemet var på den tekniska sidan. Det tyckte jag var synd eftersom jag ju hade kunskaper att hjälpa till. För att inte gå emot policyn bestämde jag mig för att hjälpa våra tekniker på min fritid, och vi löste problemet. Som tack för hjälpen fick jag en bild av mig gjord av protoner. Den har stor betydelse för mig och hänger på väggen hemma. Jag kallar den för “Power of positivity”.

 

Picture2.jpg
"Power of positivity" 

 

I stora projekt är det ofta flera olika team som samverkar och förmågan att arbeta tillsammans och att kommunicera blir allt viktigare.

"Jag vill se det goda i människor, lyssna och försöka se och förstå andras perspektiv. Ett lyckat projekt beror inte enbart på en välgjord algoritm, utan också på gott socialt samspel. För mig är båda sidor lika viktiga. Bra samarbete är hälften av ett projekts framgång." 

Hos Bouvet finns utmanande projekt som håller intresset på topp

Hon berättar att inledningen hos Bouvet sammanföll med den första coronavågen, vilket gjorde starten lite annorlunda än det kunde vara. Det är ju utmanande tider, men som också skapat möjligheter. Den tid som hon skulle lagt på att pendla till och från jobbet kan hon nu lägga på arbetet och att läsa om saker som hon kanske annars inte hunnit. 

Till exempel har hon breddat sin profil inom data-engineering för att bli fullstack data scientist. 

"Att utvecklas och lära mig nya saker har alltid varit viktigt för mig. På arbetet vill man jobba med varierande och utmanande projekt som håller intresset på topp. Allt detta hittade jag på Bouvet!"