Data science inom Life science

Maskininlärning och artificiell intelligens är på stark frammarsch inom life science-området.

De stora mängder hälsodata som genereras inom hälso- och sjukvården i kombination med exempelvis genetiska analyser och livsstilsinformation medför stora möjligheter att göra automatiserade beräkningar för att skapa kunskap om de bakomliggande riskfaktorer som kan leda till ohälsa, och för att kunna definiera riskgrupper inom populationen, och komma med förslag på åtgärder för att minska risken att drabbas av sjukdom.

Bouvet har gedigen kunskap inom data science och analytics, och kan bidra till utvecklingen av nästa generations verktyg för bl.a. diagnostisering och prognostisering.

Läs mer om Data Science-området hos oss på Bouvet

Kontakter

Gunilla Eriksdotter
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling Hälsa
Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling Hälsa