Data Science Omvandla data till värdefull information och kunskap

Vi på Bouvet betraktar Data Science som en lagsport. Vi kombinerar det bästa från statistik och algoritmer med domänkunskap för att skapa värden av dina data. Begreppet värdefullt kan betyda mycket, men i det här sammanhanget handlar det vanligen om ökade insikter, förbättrad effektivitet, minskade kostnader, mer innovation, förbättrade kundupplevelser eller mer hållbara lösningar.


För att ni ska kunna räkna hem dessa vinster levererar vi på Bouvet allt från rådgivning och strategiutformning till utveckling, produktionsmiljöer och underhåll av helhetslösningar. Vi utformar smidiga och översiktliga processer så att ni får kontroll över potentiella risker och kostnader, och de system vi levererar är stabila och enkla att underhålla.

Det är dessa fyra områden vi utgår från när vi jobbar med Data Science. Läsa mer om vad vi kan leverera.

Analys

Analys.png

Som en följd av digitaliseringen och teknikutvecklingen samlas det i dagens samhälle in data i sådana volymer som vi tidigare bara kunnat drömma om. Men data är i sig inte alltid till någon nytta. För många är den stora utmaningen att utnyttja dessa data på ett klokt sätt. Ett nyckelbegrepp när det gäller stora datavolymer är att göra avancerade analyser, även kallat "analytics".

Analytics handlar i korthet om hur man upptäcker och tolkar intressanta mönster utifrån data. Man kan göra analyser för att skapa sig en bild av nuläget eller förutspå hur en process kan utvecklas i framtiden. Rätt använda kan analyserna hjälpa företag att förstå och förutse effekter och värden av investeringar, åtgärder eller beslut.

Bouvets Data Science-team har lång erfarenhet av att utforma analyskedjor för datakällor av olika former och komplexitet. Resultaten av analyserna presenteras via praktiska och intuitiva visualiseringar och en dashboard.

Vi har jobbat med analyser på uppdrag av flera kunder

Avinor.png

Med hjälp av artificiell intelligens har Bouvet
bidragit till att effektivisera säkerhetskontrollerna på norska flygplatser.
Detta har lett till kortare köer för passagerarna samt kostnadsbesparingar.

Läs på norska

 

 

 

Scale AK.png

Tillsammans med ScaleAQ utvecklar vi ett verktyg som ska tillgängliggöra data och presentera dem på ett enkelt och användarvänligt sätt, så att fiskodlare ska kunna förstå dessa data, sätta in dem i ett större sammanhang och på så sätt optimera sina odlingsprocesser.

Läs på norska

 

Bybanen.png

I samarbete med Bybanens skickliga medarbetare har vi utifrån forskningsbaserade prediktionsmodeller utformat en lösning för automatiska varningar. Dessa går ut till spårvägslinjens operatörer när det är risk för isbildning på den kontaktledning som förser spårvägen med el.

Läs på norska

 

Beslutsstöd

Beslutning.png

När en organisation ska fatta beslut är det oftast flera alternativ som ska övervägas. En sådan bedömning kan vara enkel att göra, men arbetet kan även vara komplext och tidskrävande. 

I de fall då beslutet är komplext kan ett automatiserat beslutsstöd vara ett väldigt bra verktyg. I beslutsstödssystem kombineras maskininlärningsteknik med optimeringstekniker och affärsregler för att man ska få fram bra förslag på
lösningar. Dessa bedöms sedan av medarbetare som väljer ut det lämpligaste
alternativet.

Bouvets Data Science-team har erfarenhet av att utveckla system som hjälper kunderna att fatta beslut. Systemen kan baseras på allt från prediktiva och prognostiska analyser av data till avancerad artificiell intelligens med hög grad av autonomi.

Vi har jobbat med beslutsstöd på uppdrag av flera
kunder

Sporveien.png

Bouvet och Sporveien har utvecklat system med avancerad artificiell intelligens som ska bidra till att möta morgondagens underhållsbehov.

Läs på norska

 

 

 

 

Statens vegvesen.png

Bouvet levererar ett digitalt system som ska hjälpa den tunga trafiken i olika distrikt att undvika potentiellt farliga mötes-situationer. Projektet utnyttjar element från optimering, maskininlärning, IoT och moln-lösningar.

Läs på norska

Automatisering

Automatisering.png

Inom industri och tillverkning har många fysiska arbetsuppgifter för länge sedan automatiserats och övertagits av maskiner. På kontoren har det varit annorlunda. Tills nyligen har inte ens triviala arbetsuppgifter datoriserats utan information från text och bilder har hanterats och tolkats manuellt.

De senaste årens revolution inom avancerad maskininlärning har dock förändrat landskapet i grunden. Det är nu möjligt att hitta kostnadseffektiva lösningar för sådana uppgifter bara genom att använda
standardteknik. Automatisering kan nu bidra till ökad effektivitet, bland annat eftersom anställda slipper utföra monotona uppgifter och i stället kan fokusera på mer intressanta och värdeskapande arbetsuppgifter.

Vi har jobbat med automatisering på uppdrag av flera kunder

Arkivverket.png

Norska riksarkivet anlitade Bouvet för att testa användningsområden för maskininlärning. Resultatet blev en pilotlösning med potential att automatisera repetitivt, manuellt arbete och därmed frigöra resurser.

Läs mer

 

 

 

kaefer_sverige.png

Ved hjelp av AI og sensorteknologi utvikler KAEFER Energy og Bouvet et av verdens mest autonome robotsystem for overflatebehandling. Roboten skal bidra til sikrere og mer bærekraftig overflatebehandling av ballasttanker.

Läs på norska

Planering

Planering.png

"Hur ska vi uppfylla våra affärsbehov på bästa möjliga sätt med de resurser vi har
tillgängliga?"

Det är kanske den mest relevanta frågan för de flesta företag, projekt och team, men kanske också den svåraste.

Som tur är kan Data Science vara till hjälp även här.
Några exempel är att det går att koppla produktionsuppgifter till industriell
utrustning, organisera logistikflöden, optimera utnyttjandet av
transportresurser för människor eller varor eller utforma arbetsscheman. Om
sådana uppgifter definieras matematiskt går det att hitta lösningar som gör att
organisationen kan uppnå sina mål på ett billigare och effektivare sätt.

Många planeringsuppgifter kan också lösas med standardteknik och tillräcklig
beräkningskapacitet. Väldigt avancerade processer kan kräva mer sofistikerade
metoder. Lyckligtvis har Bouvets konsulter lång erfarenhet av att hantera ett
brett spektrum av planeringsprocesser.

Vi har jobbat med planering på uppdrag av flera kunder

Kolombus_Sverige.png

Hur minimerar man antalet förseningar och ser till att bussarna går i tid på det som 2023 ska bli en av Europas längsta bussvägar?  Svaret är data – som används på rätt sätt.

Läs mer på vår norska webb