Kontaktpersoner

Gunilla Porträtt

Gunilla Eriksdotter

Avdelningsledare

Verksamhetsutveckling

gunilla.eriksdotter@bouvet.se

+46 70 209 27 55