Facebook Pixel

Life Science

Bouvet har breda kunskaper inom life science-området (livsvetenskaper), vilket utöver hälso- och sjukvård även omfattar bl.a. läkemedel, bioteknik och medicinsk och biologisk forskning som tillsammans kan bidra till att göra befolkningen friskare.

Framgångsrik utveckling och innovation inom life science kräver ofta kompetenser från flera discipliner, exempelvis medicin, IT, informatik och data science. Inom Bouvet besitter vi tvärvetenskapliga kompetenser som spänner över alla dessa områden, och med vår expertis inom rådgivning, projektledning och digitalisering kan vi bistå vid såväl utredningar och förstudier, som vid projekt för utveckling av produkter och tjänster inom området.

Kontakter

Gunilla Eriksdotter
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling
Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling

Några av våra berättelser och projekt