Digitala tjänster i vården ger mer kunskap och större frihet

Vi vill gärna bidra till att ge bättre förutsättningar för att de patienter som vill ta hand om sina besvär eller sjukdomar hemma ska kunna göra det. Därför har vi byggt upp en bra samlad kompetens på Digitala tjänster i vården.

Vi tycker också att det är rimligt att tjänsterna är enkla att använda, inkluderande, begripliga och robusta. Att de följer lagen om tillgänglighet helt enkelt. Därför kan vi den också.

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Hand drawing Skills Development loading bar concept with marker on transparent wipe board.

Digitala stödprogram i vården ger mer än bara ökad flexibilitet och tillgänglighet. 

De bidrar också till en ökad kunskap och ger större förutsättningar för de patienter som vill ta hand om sina besvär eller sjukdomar hemma. Ett digitalt stödprogram kan bestå av text, film, formulär att fylla i och en chatt- eller meddelandefunktion där patienten kan hålla kontakten med sin behandlare.

Bouvet har byggt upp en bra kompetens inom området och har järnkoll på nationella kvalitetssäkrade källor och på att etablera redaktionella processer. Självklart är vi plattformsoberoende men har bland annat en stor kompetens inom regionernas tjänst Stöd och behandling som erbjuds via 1177. 

Vi kan utveckla digitala stödprogram som ger patienter ökad tillgänglighet och den kunskap de behöver för att ta hand om sina besvär eller sjukdomar hemma men man behöver inte alltid utveckla nytt material utan kan istället bearbeta redan befintliga material så att det passar ett digitalt format. 

För att få största möjliga nytta av stödprogrammen arbetar vi med patientresan och tjänstedesign för att ta reda på behoven hos både patienter och personal.

Bouvet har också erfarenhet av att förändra arbetssättet och implementera stödprogrammen i verksamheten.