mitosis-3876669_1280_life science

Life science

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys– styrkeområden gynnsamma för utvecklingen av life science i Sverige

Projekt: Omvärldsanalys – styrkeområden gynnsamma för utvecklingen av life science i Sverige

Tidsperiod: 2018 - 2019

Branch: Hälsa, välfärd och sjukvård

Ansvarigt kontor: Stockholm

Kontakta oss

Gunilla Porträtt

Gunilla Eriksdotter

Avdelningsledare

Verksamhetsutveckling

gunilla.eriksdotter@bouvet.se

+46 70 209 27 55