Statlig myndighet

Förbättrad tillgänglighet

Från och med den 23 september 2020 måste alla offentlig aktörer leva upp till kraven om digital tillgänglighet på sina webbplatser och e-tjänster. Bouvets tillgänglighetsexpert hjälpte en statlig myndighet att granska, åtgärda och redogöra för tillgängligheten. Arbetet gjordes i samverkan med personer med olika roller på myndigheten.

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Utmaningen

Utmaningen är att:

  • tillsammans med kunden på kort tid tillgänglighetsgranska, åtgärda och redogöra för en statlig myndighets digitala ansökningstjänster
  • under processen öka kunskapsnivån kring digital tillgänglighet i teamen
  • skapa rutiner för att upprätthålla en hög nivå av tillgänglighet i myndighetens digitala kanaler.

Lösningen

Majoriteten av myndighetens digitala ansökningstjänster har flyttats eller ska flyttas till en ny och modern plattform. Därför var första uppgiften inom uppdraget att granska plattformens grundläggande tillgänglighet. Plattformens brister konstaterades, åtgärdsförslag kommunicerades skriftligt och muntligt till teamen och slutligen åtgärdades bristerna av teamen. Tack vare motiverade team säkrades en hög grad av tillgänglighet i plattformen.

När plattformen var granskad var det dags att göra en plan för alla de tjänster som inte var flyttade till plattformen ännu. Vilka tjänster skulle granskas? Vilka tjänster skulle åtgärdas? Vilka tjänster skulle ersättas och därmed bara redogöras för?

När samtliga granskningar var genomförda sammanställdes allt arbete i en detaljerad tillgänglighetsredogörelse som publicerades på myndighetens webbplats den 23 september 2020. Redogörelsen innehåller beskrivningar av de brister som återstår i respektive tjänst samt en handlingsplan för åtgärdande av bristerna.

Sedan den 23 september har det sista steget i uppdraget påbörjats. Följande frågor arbetas det intensivt med:

  • Hur ska myndigheten följa upp åtgärdandet av de brister som återstår?
  • Hur ska myndigheten säkerställa att nuvarande tjänster bibehåller en god tillgänglighet långsiktigt?
  • Hur ska myndighetens rutiner se ut för att framtida tjänster skapas på ett tillgängligt sätt?

Hur skapas och upprätthålls en hög medvetenhet och kunskapsnivå hos myndighetens personal?

Effekten

  • Myndigheten har en högre nivå av tillgänglighet i sina digitala ansökningstjänster.
  • Myndigheten har en detaljerad tillgänglighetsredogörelse som specificerar hur väl de varje digital tjänst uppfyller lagen om tillgänglighet, vilka eventuella brister som finns samt en handlingsplan för åtgärdande.
  • Den generella kunskapsnivån kring tillgänglighet har ökat genom de muntliga genomgångar av brister och åtgärdsförslag som genomförts med teamen.
  • Rutiner för upprätthållande och uppföljning av tillgänglighet har påbörjats.