alexander-sinn-KgLtFCgfC28-unsplash.jpg.iifa4oKtMYAZAA.Z_B01izg65

Statlig myndighet

Förbättrad tillgänglighet

Från och med den 23 september 2020 måste alla offentlig aktörer leva upp till kraven om digital tillgänglighet på sina webbplatser och e-tjänster. Bouvets tillgänglighetsexpert hjälpte en statlig myndighet att granska, åtgärda och redogöra för tillgängligheten. Arbetet gjordes i samverkan med personer med olika roller på myndigheten.

Projekt: "Tillgänglighetsgranskning"