Tromsö kommun

Tjänstedesign gav värdefulla insikter för placeringen av en ny jourmottagning i Tromsö

Tromsö kommun kommer att etablera en ny jourmottagning och tillsammans med Bouvet startades ett tjänstedesignprojekt för att kartlägga den nuvarande patientvägen. Syftet var att identifiera vilka behov en ny jourmottagning skulle ha, och på så sätt ge ett bättre beslutsunderlag för lokalisering.

Utmaningen

Det har länge funnits ett behov av en ny jourmottagning i Tromsö, eftersom den befintliga, som byggdes 1994, inte uppfyller dagens krav på en modern akutsjukvård. För att hitta en ny plats fanns det ett behov av att kartlägga patientresan. Detta ledde till ett förprojekt inom tjänstedesign för patientflöde. Målet var att kartlägga fysiska och digitala resor.

Jourservicen samarbetar med flera tjänster och det var därför viktigt för projektet att få en överblick över den infrastruktur, organisation och de rutiner som påverkar de anställda på jourtjänsterna, utöver interaktionen mellan jourtjänsterna och andra tjänster.
 

Många inblandade

En tvärvetenskaplig grupp bestående av konsulter från Bouvet i Trondheim, Tromsö och Bergen har samarbetat med externa projektledningsgrupper från COWI och Norconsults ambulanspersonal, polisen, medarbetare på jourmottagningen och Tromsö kommun.

Befaring Ambulanse_1000.jpg
 
Befaring_Innsikt Nina Gulestol_1000.jpg
 
Workshop_1000.jpg
 
Workshop_skisse forlop_1000.jpg
 

Konsulter från Bouvet följde personal från inblandade myndigheter och genomförde workshops som gav viktiga insikter om vilka behov som bör tillgodoses på en framtida jourmottagning.


Sammantaget skulle kartläggningen utgå från de övergripande verksamhetsprinciper som är förankrade i akutsjukvården:

  • Jourtjänsterna ska säkerställa behovet av omedelbar hjälp och nödvändig uppföljning för befolkningen och turister.
  • Jourmottagningen ska vara en sömlös del av den akutmedicinska kedjan.
  • Jourmottagningen ska ha kompetens och resurser för att ge befolkningen en känsla av trygghet i akuta situationer.

Projektet bör också ta hänsyn till de arbetsprinciper som kommer att säkerställa att Tromsös jourmottagning kan tillhandahålla en tillfredsställande service:

  • Gör kontaktpunkterna till jourmottagningen säkra och informativa för patienten.
  • Se till att primärvården är modern och samhällseffektiv.
  • Säkerställ säkra väntrum anpassade efter patientgruppen och behovet av effektiv behandling.
  • Säkerställ att patienter prioriteras utifrån brådska och behov av hjälp baserat på snabb och korrekt triagering.


Grundlig research, intervjuer och workshops

En av tjänstedesignerna från Bouvet har en bakgrund som sjuksköterska och hjälpte till att ge en grundlig förståelse för patientens väg från början till slut.

Konsulterna från Bouvet inledde kartläggningen genom att observera arbetsprocessen på jourmottagningen. Som ett led i detta arbete har de genomfört intervjuer med både personal på jourmottagningar och representanter från andra samverkanstjänster. För att kartlägga olika patientvägar anordnades workshops. Dessa insikter visualiserades som användarresor och sammanfattades i rapporten. Figuren nedan illustrerar de resultat som har störst inverkan på valet av plats. Den visar olika patientgrupper och hur de triggar till exempel behovet av separata ingångar. Tillsammans med andra krav bidrar sådana krav till att binda upp planlösningar.

Planlegging Fase 2 - Adkomstbehov.jpg
Illustrasjon av ankomstbehov på nya jourmottagningen i Tromsö.

 

Workshop_Lapper2.jpg
Workshop: Rådgivare i Tromsö Kommun, Anne Beate Båtnes


Viktigt beslut

Resultaten från detta arbete gav viktiga insikter och var avgörande för en eventuell framtida utformning av akutmottagningen. Insiktsrapporten från Bouvet var en del av en konceptvalsstudie (KVU) som låg till grund för beslutet. Baserat på rapporten från Bouvet ansåg kommunfullmäktige i Tromsö att en lokalisering vid UNN (Nordnorges universitetssjukhus) skulle vara det bästa alternativet.
 

Nästa steg

Projektet går nu in i en ny fas där Bouvet har ett nära samarbete med arkitekterna när det gäller utrymmesprogram och design av nya byggnader. Med hjälp av anonymiserad trafikmätning kommer Bouvet att använda sensorer för att registrera flödet av både personal och patienter på mottagningen. Som en del av projektet för en ny jourtjänst i Tromsö är det önskvärt att samla in data om det aktuella patientflödet i jourmottagningens lokaler. Specifik information om hur länge patienterna befinner sig i byggnaden, var de befinner sig och hur de rör sig är viktig bakgrundsinformation för att analysera och simulera effekten av olika förändringar i lokalerna eller hur den akuta primärvården bedrivs.
 

Vill du veta mer?

Kontakta Kirsti Fossland Brørs som är avdelningsledare för rådgivning och tjänstedesign i område Nord, Norge på [email protected], så kan hon berätta mer om projektet för dig.
 

Toppbild/illustration: Norconsult

Ansvarigt kontor: Trondheim, Tromsø, Bergen

Nyfiken på flödesarbete i vården?

Gunilla Eriksdotter
VD och Regionledare
Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling Hälsa