Att skapa ljusglimtar i vardagen

Denna vecka har jag träffat en mycket engagerad och driven person. Ankie Lidberg som har arbetat inom äldreomsorgen som undersköterska i över 30 år. Nu har hon startat ett eget företag som ska bidra till en mer värdefull vardag för personer inom äldreomsorgen.

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Ankie har arbetat 30 år inom äldreomsorgen som undersköterska och deltog i stora och många gånger framgångsrika projekt och älskade det. Men när de statliga stimulansbidragen och projektpengarna var slut, började hon fundera över vad de stora projekten egentligen skapade för värde för alla på vård- och omsorgsboendet. I många av projekten så var det endast 5–6 stycken som deltog och för dessa var det verkligen livskvalitet, men för de övriga 60 som var kvar på enheterna hade inte tillvaron förändrats någonting.  

Ankie.PNG

Vad är livskvalitet när orken och hälsan är begränsad? 

Ett stort evenemang en gång per månad är ett fint initiativ men förändrar inte tillvaron så mycket, särskilt när en del kanske inte minns det samma kväll. Ankie började att fundera och citerar Ernst Kirchsteiger ”Det är de små ljuspunkterna i vardagen som gör den stora skillnaden”. Hon menar att det som höjer välbefinnandet och känslan av livskvalitet är att vara i ett meningsfullt sammanhang varje dag. Att vara sedd, hörd, känna sig delaktig, prata om saker som jag tycker är roliga, skratta, känna gemenskap och ha kul. Det goda samtalet är en viktig (men inte alltid så enkel) aktivitet som skapar mervärde fram till livets slut. 

Digitaliserat mervärde

Ankies vision är att det ska vara enkelt att skapa mervärde. Därför skapade hon 2014 ett verktyg som skulle göra det enkelt för personal i vård och omsorg - att snabbt kunna planera och fixa roliga aktiviteter, skapa mångfald i aktivitetsutbudet och göra kultur mer tillgängligt för alla. Under drygt 7 års tid har hon utvecklat innehållet och funktionerna och har nu skapat en tjänst som kan skapa mervärde för många.

365 Happy Days är en digital abonnemangstjänst – en idébank som förenklar och utvecklar nya arbetssätt för det sociala innehållet

Användaren får stöd i det mänskliga mötet inför och under aktiviteten. Allt material är digitalt och aktiviteterna är lätta att anpassa efter olika målgrupper med olika intressen och livssituationer. Som inspiration och hjälp för att lättare kunna planera och skapa små ljuspunkter i vardagen, finns almanackan "365 Happy Days”. Den är fylld med temadagar, högtider, intressanta ämnen och aktiviteter som passar till varje månad. Genom att klicka på "evenemangsmaterial" i almanackan, finns allt material färdigt att användas direkt. Textmaterial till temat, affisch och aktivitetsmallar. Fakta som hör ihop med årstiderna, bakgrunden till varför vi firar högtider, traditioner och temadagar - är mixat med kända personer, quizz, dikter, citat, tips på samtalsämnen, humor, ”visste ni att”, kluringar och historiska händelser i Sverige och världen.  Det går att göra hur mycket som helst av materialet men grunden i 365 Happy Days - bygger framför allt på högläsning och samtal. Inga krav på förkunskaper eller mycket personal. Oavsett ålder eller etniskt ursprung. Att planera & fixa roliga aktiviteter, motverka ensamhet, skapa mervärde, delaktighet & välbefinnande.  

  • Ge inspiration och vara en idébank som skapar "365 Happy Days" i olika verksamheter.    
  • Förbättra det sociala innehållet. Aktiviteter sker på samma sätt oavsett vem som jobbar. 
  • Öppna upp för nya möjligheter med digitala träffar. Varför inte ha Skypefika med olika teman och innehåll?    
  • Väcka nyfikenhet. Göra vardagliga konversationer mer intressanta och underhållande. 
  • Vara ett digitalt reminiscensverktyg. Användaren får hjälp att finna "triggers" och samtalsämnen - som förenklar kommunikation med personer som har en demens diagnos.  
  • Skapa mervärde – "Små ljuspunkter i vardagen" även när tiden är knapp.    
  • Vara ett digitalt stöd vid aktivering och förenkla hela årets aktivitetsplanering.        
  • Nationella värdegrunden -I de flesta verksamheter finns redan eftermiddagskaffet & med 365 Happy Days, så kan vi på ett enkelt sätt förvandla den stunden till: ”Ett värdigt liv, samt en aktiv & meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” i linje med den Nationella Värdegrundens intentioner.

Vill du läsa mer eller komma i kontakt med Ankie kan du läsa mer här:

https://kulturarkivet365.se/

 

 

 

 

-------------------------------------------------

Om Karin spanar

Karin E4.jpg

Karin spanar är en intervjuserie på temat verksamhetsutveckling i vård och omsorg. Jag som spanar heter Karin Evenholt och jag är en projekt- och förbättringsledare som har arbetat med verksamhetsutveckling inom sjukvårdsorganisationer i många år. Sedan augusti 2020 jobbar jag som verksamhetskonsult på Bouvet. 

I Karin spanar låter jag min nyfikenhet leda mig. Jag söker upp andra som gjort eller försöker göra förbättringar inom vård och omsorg. Vad är det de gör, varför och hur? 

Vill du vara en del av min spaning eller har tips på spännande förbättringsprojekt som pågår därute. Tveka inte att kontakta mig! [email protected]