laboratory-2815641_1280

GE Healthcare

Digitalisering av kvalitetskontrollverksamheten i Uppsala

Att hjälpa en pappersbaserad verksamhet att utnyttja digitaliseringens möjligheter att arbeta mer effektivt, med högre kvalitet och med säkerställd dataintegritet.

Projekt: Digitalisering av kvalitetskontrollverksamheten i Uppsala

Branch: Hälsa, välfärd och sjukvård

Ansvarigt kontor: Stockholm

Kontakta oss

Gunilla Porträtt

Gunilla Eriksdotter

Avdelningsledare

Verksamhetsutveckling

gunilla.eriksdotter@bouvet.se

+46 70 209 27 55