laboratory-2815641_1280

GE Healthcare

Digitalisering av kvalitetskontrollverksamheten i Uppsala

Att hjälpa en pappersbaserad verksamhet att utnyttja digitaliseringens möjligheter att arbeta mer effektivt, med högre kvalitet och med säkerställd dataintegritet.

Utmaningen

GE Healthcare är världsledande inom utveckling av separationsmedia som används inom bl.a. läkemedelsproduktion. För att säkerställa att framställda produkter uppfyller läkemedelsbolagens höga kvalitetskrav genomgår alla produkter och deras ingående komponenter rigorösa kvalitetskontroller.
 
GE Healthcares QC-avdelning ansvarar för att genomföra de analyser som krävs för dessa kvalitetskontroller. Registreringen och avrapportering av analysresultat inom avdelningen har präglats av manuellt och pappersbaserat arbete, vilket i sin tur ställt höga krav på interna kontroller för att säkerställa dataintegriteten. Det är ett kostsamt och ineffektivt arbetssätt som även riskerar lägre kvalitet på de resultat som rapporteras till kunderna.

photo-1471864190281-a93a3070b6de

Lösningen

Den lösning som man valt på GE Healthcare innebär att införa ett digitalt stöd i form av ett labbdatasystem (LIMS) i QC-verksamheten, vilket skulle medföra spårbarhet, ökad grad av automation och i slutändan bättre kvalitet i de resultat som produceras i de genomförda kvalitetskontrollerna.
 
Projektet har genomfört en genomgripande verksamhetsanalys för att kartlägga de affärsprocesser som omfattas av digitaliseringssatsningen, identifiera hur ett LIMS kan stödja dessa processer på bästa möjliga sätt, samt hur arbetssätt kan förändras i framtiden för att säkerställa effektivare och säkrare informationshantering. Inom projektet har även informationsmodellering genomförts på domännivå, och en föreslagen lösningsarkitektur har tagits fram för att beskriva nödvändiga informationsutbyten mellan LIMS och övriga IT-system i verksamheten. Kartläggning och transition av verksamhetens befintliga master data till LIMS har också ingått som en central del i arbetet, liksom framtagning av strategier för utrullning och validering av systemet.
 

photo-1522335579687-9c718c5184d7

Kundvärde

Nyttan med projektet förväntas bli att GE Healthcares QC-verksamhet i Uppsala kan fortsätta bedriva sitt viktiga arbete, med ökad produktivitet och kvalitet. Detta bidrar till att GE Healthares kunder ska kunna lita på att de produkter som framställts håller den kvalitet som utlovats. I förlängningen leder detta till sänkta kostnader för läkemedelsframställning och forskning inom life science i samband med utveckling av nya terapier.
 

photo-1532187863486-abf9dbad1b69

Projekt: Digitalisering av kvalitetskontrollverksamheten i Uppsala

Branch: Hälsa, välfärd och sjukvård

Ansvarigt kontor: Stockholm

Kontakta oss

Gunilla Porträtt

Gunilla Eriksdotter

Avdelningsledare

Verksamhetsutveckling