Chunking

Chunking handlar om att bryta upp information i hanterbara delar

Fredrik Varenius

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

George Miller kom 1956 fram till att den mänskliga hjärnan kan hålla kolla på 7 saker samtidigt i arbetsminnet (plus eller minus 2 saker).

Genom att dela upp och gruppera information i “chunks” kan du öka hjärnans förmåga att processa och förstå. För att chunking ska fungera måste varje del upplevas höra ihop och kännas meningsfullt för dig.

Ett vanligt exempel är ett telefonnummer, som utan Chunking är en lång rad med meningslösa siffror som är svåra att komma ihåg, 0701234567, men om du grupperar samma siffror får du istället 070 123 45 67. Detta är mycket enklare att minnas.

Saker att tänka på

Du behöver inte begränsa dig till sju saker (till exempel när du gör gränssnitt), så länge som du gör vettiga uppdelningar.  Kom ihåg att arbetsminnets kapacitet skiljer sig från person till person, utifrån tidigare erfarenheter och situation.

Vill du veta mer om hur design kan hjälpa dig att göra ditt material mer läsbart och tydligt för dina läsare? Hör av dig till oss på avdelningen UX people på Bouvet.

Källa