Facebook Pixel

En app för ungdomar som har upplevt nätmobbning

Mari Søpstad Eggen har varit med och utvecklat en mobilapp för barn och unga som har upplevt nätmobbning. Arbetet gjordes på uppdrag av RKBU Nord, ett kunskapscenter i Norge för ungas psykiska hälsa, och Universitetet i Tromsø. – Tyvärr är nätmobbning ett ökande problem bland unga och det finns ett stort behov av hjälpmedel och av att öka medvetenheten, berättar Mari.

Mari, som är UX- och grafisk designer, har varit med från researchstadiet till färdigställandet av appen. Målgruppen är barn och unga i åldern 13 till 16 år, vilket inte har varit helt oproblematiskt, menar Mari. 

– Det händer mycket med huvudet och kroppen mellan 13 och 16 års ålder. Att jobba med ungdomar som målgrupp är intressant. Utmaningen har varit att skapa något som inte är för tekniskt svårt för en trettonåring, samtidigt som vi ville undvika att det blev för barnsligt för en sextonåring. Det kan vara svårt att hålla engagemanget uppe hos den här målgruppen och att motivera dem att aktivt använda en ny app. Researcharbetet har därför varit jätteviktigt, berättar Mari. 

Tillsammans med en Bouvet-kollega har Mari dessutom varit med och utvecklat den visuella profilen, designen, namnet och ikonerna till appen. De utvecklade och digitaliserade också en "maskot" som följer användaren i appen.   

I appen får ungdomar råd och hjälp att bättre kunna hantera nätmobbning samt identifiera och förhindra framtida händelser genom att de ökar sina kunskaper och förmågor. Appen ska också öka benägenheten att söka hjälp. Det överordnade syftet är bättre psykisk hälsa och kunskap om psykisk hälsa bland unga.    

– Att vara en del av ett projekt som handlar om ett så viktigt och dagsaktuellt ämne som nätmobbning är väldigt spännande och givande. Det är fint att känna att man skapat något som kan ha stor betydelse för andra, säger Mari.