Användaren nöjd med hjälp av kanomodellen

Med hjälp av kanomodellen kan du se basbehov, uttalade och outtalade behov för att bättre förstå användarna och skapa en wow effekt.

Anna Ödlund

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Illustration Anna Ödlund

Kanomodellen är en produktutvecklingsmodell för att analysera användares behov och lättare kunna prioritera i utvecklingen. Modellen klassificerar funktioner i fem olika områden, ett sätt att bemöta grundläggande behov och samtidigt förnya utan att förlora användare. Modellen kan också användas för att se tillbaka på hur produkten har utvecklats under en längre tid.

Måste ha

Funktioner som måste finnas med, de som förväntas och tas för givet av användaren. De tillför inget extra men upplevs negativt om de inte finns med.

En-dimensionell

Funktioner som tas emot olika beroende på hur bra eller dåligt de är implementerade. Om de är bra utförda tas de emot bra och om de är dåligt utförda tas de emot dåligt.

Attraktiv

Funktioner som är oväntade, användaren blir exalterad om de finns med men inte besviken om de inte finns med.

Likgiltig

Funktioner där användaren är likgiltig, varken positivt eller negativt.

Omvänd/Motsats

Funktioner som tas emot olika beroende på individuella behov eller önskningar. Vissa blir glada och andra besvikna.