Förnyat uppdrag för Nationellt kliniskt kunskapstöd!

Förnyat uppdrag för Nationellt kliniskt kunskapstöd!

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Som första uppdrag på det nyligen vunna Ramavtalet Programvaror och Tjänster Vård Skola Omsorg skriver Bouvet avtal med Sveriges kommuner och landsting (SKL) gällande leverans av teammedlemmar till Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK).

-Vi är jätteglada och stolta! säger Gunilla Eriksdotter, avdelningsledare för E-hälsa.

Hela initiativet om kunskapsstyrning och att regionerna gemensamt samlar bästa tillgängliga kunskap för en jämlik vård och bättre patientmöten ligger helt i linje med vår idé om vad vi vill bidra till i samhället. 

Just nu har vi processledare, informatikstöd och produktägare i teamet. Avtalet omfattar också option på teammedlemmar till Vården i siffror- statistik för kvalitets- och förbättringsarbete

Hela vunna avropet kan som mest sträcka sig till 2024-03-11 inkluderat samtliga optioner.