disc

Digital Route

Digital Route arbetar med 350 olika företag

Sedan 20 år tillbaka är B2B-företaget Digital Route marknadsledande inom digitalt lagrad information och konsumtionsbaserad handel. Man arbetar med hantering och insamling av uppgifter och bidrar till att öka kundernas affärsmöjligheter.

Projekt: SiteVision

Branch: Dagligvaruhandel, e-handel