Digital Route

Digital Route arbetar med 350 olika företag

Sedan 20 år tillbaka är B2B-företaget Digital Route marknadsledande inom digitalt lagrad information och konsumtionsbaserad handel. Man arbetar med hantering och insamling av uppgifter och bidrar till att öka kundernas affärsmöjligheter.

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Utmaning

Digital Route har huvudkontor i Stockholm och totalt cirka 200 anställda i Sverige, USA och Malaysia.

Målgruppen är bred och den digitala plattformen måste fungera för många branscher.

Kunder är 350 olika företag och användarplattformen nyttjas av en bred målgrupp och fungerar i branscher som telekom, media, finans, försäkring, transport, logistik, resor och Public Service.

Lösning

Vi tog fram ett nytt formspråk och skapade en webbplats med verktyget Wordpress.

Webben anpassades till den relativt smala och specifika målgrupp som Digital Route gör affärer med.
 
 

Kundnytta

Kunder är 350 olika företag. Användarplattformen nyttjas av en bred målgrupp och fungerar nu i branscher som telecom, media, finans, försäkring, transport, logistik, resor och Public Service.