Sitemap eller platskarta

Sitemap (sv. sajtkarta eller platskarta), är en översiktskarta som ger en visuell överblick över en webbplats eller applikations innehållsstruktur och hierarkiska uppbyggnad. En Sitemap ser ut som ett träd eller rötter med förgreningar.

Karin Hagelström

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Typer av sitemaps

En sitemap tas vanligtvis fram av en UX-designer i ett initialt skede av ett projekt och fungerar då som ett planeringsdokument för kommande arbetsinsatser såsom wireframing och utveckling. Sitemapen används för att visa vilka sidor som användaren ska mötas av och i vilken ordning.

En sitemap kan också vara en katalog över innehållet på en redan utvecklad webbplats, applikation eller intranät. Sitemapen ger på en sida en överblick över platsens struktur och hierarkiska uppbyggnad med sidornas inbördes relationer och funktioner.

XML-sitemaps används vid indexering och sökmotorsoptimering. XML-filen listar webbplatsens URL-adresser men även vilka sidor som ändrats och hur ofta de ändrats vilket ger sökmotorerna bättre information för indexering.

Antal klick

Hur många ”antal klick” krävs av användaren för att hitta en artikel eller ett visst innehåll? Med en sitemap som verktyg kan man prioritera var i strukturen ett visst innehåll ska placeras och när det ska möta användaren. Om innehållet ska finnas på en startsida, presenteras för användaren på en landningssida (Landingpage) såsom en kampanj eller om det ska gå att söka och finna djupare ned i trädstrukturen. Många webbplatser har valt att synliggöra navigeringen fram till en viss artikel eller sida genom att använda ”breadcrumbs” (brödsmulor).

Landingpage

Landingpage eller landningssida är en separat ingångssida för en webbplats eller applikation när användaren länkas vidare ifrån en annons- eller kampanjsida, t ex hos Google, Facebook, Instagram, Twitter eller LinkedIn. Landningssidor används för att specialanpassa innehållet till en viss målgrupp i samband med en kampanj och kan därmed ibland bara finnas publicerade under en begränsad tidsperiod. En webbplats kan ha flera landningssidor som är ingångssidor för olika målgrupper samtidigt.

Breadcrumbs

Brödsmulor är en navigationsstig (navigationpath) som används för att grafiskt visa och göra användaren medveten om var någonstans inom applikationens struktur en sida eller ett innehåll befinner sig. Brödsmulorna ger en vägledning om hur användaren har navigerat sig fram till ett innehåll. Brödsmulorna visas vanligtvis högst upp på en innehålls-sida (ContentPage) nedanför topmenyn. Vissa webbplatser visar även brödsmulorna längst ned på varje innehållssida. Terminologin härstammar ifrån Bröderna Grimms saga om Hans och Greta, där smulor med bröd lämnades längs vägen på en skogsstig som märken för att hitta tillbaka hem senare (även om om fåglarna åt upp smulorna).

Källor: UX-Companion, Wikipedia
Taggar: sitemap, sajtkarta, trädstruktur, katalog, landingpage, kampanj-sida, 
breadcrumbs, brödsmulor, navigation-path, vägledning, stigmärkning