Agil vs Lean UX

Precis samma, fast olika. Agil är en flexibel process som vill få till snabba tester för att förstå behov. Lean delar in det stora målet i små delar för att steg för steg nå rätt.

En agil utvecklingsväg är fri och går därmed inte bara framåt. Vägen för lean bygger på produktion framåt, att producera bit för bit

Agil

Agil är en flexibel strategi, en iterativ process, som går ut på att förbättra lite i taget i utvecklingen av digitala produkter. Den agila strategin hjälper till att förutse och omfamna det oförutsägbara. En agil utvecklingsväg är fri och går därmed inte bara framåt. 

Termen agil myntades 2001 i ett Agilt manifest. Manifestet betonar vikten av ett nära samarbete mellan tvärfunktionella team, och har utvecklande krav för att i steg för steg, iterativt, utveckla och kontinuerligt testa produkt.

Den agila processen anpassas efter projektets behov men involverar alltid kund och team. Avstämningar mellan intressenter sker dagligen, tester på användare börjar tidigt och upprepar kontinuerligt och små delleveranser (sprintar) sker då och då enligt gemensam tidsplan för att nå leveransmål.

Lean UX

I Lean UX ligger fokuset i designprocessen på användartester, snabba prototyper och mätningar för att maximera kundnyttan. Och mindre på leveranser än i traditionell UX.

Lean UX vill få in feedback tidigt och ofta i processen för att kunna fatta snabba beslut och snabbt nå utvecklings- och affärsmålen. Lean kräver samarbete med hela teamet. Fokuset på feedback från användare säkerställer att alla input och data som genereras kan byggas in i nästa steg i utvecklingen. Om den alls ska byggas in.

Läs mer om: Design Sprints, GV Sprint, Henry Ford och Toyota Production System.