Möt UX-designern Karin Hagelström

Karin Hagelström arbetar som Creative UI/UX-designer.

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Karin är den kreativa problemlösaren som helst jobbar i uppdrag där designen ger ett mervärde både för kund och verksamhet men där slutanvändaren får stå i fokus. Utifrån sin tidigare roll som formgivare har hon ett extra öga på att designen alltid följer varumärkets målsättning och syfte. Erfarenheten från animation och rörlig grafik gör att hon direkt uppmärksammar när ett interaktionsflöde skaver och behöver itereras, både när det gäller val av formulering av text och utformning av design.

– Det bästa med att vara konsult är variationsrikedomen. Möjligheten att få sätta sig in i olika verksamheters problemställningar och hitta fram till lösningar samtidigt som man får lära känna och samarbeta med många intressanta människor i processen.

Och många olika uppdragsgivare har det blivit genom åren. Flera uppdrag har haft fokus på samhällsnyttiga tjänster inom myndigheter som Arbetsförmedlingen, Danish Medicines Agency (DKMA), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Folkhälsomyndigheten.

Portfolion innehåller interaktionsdesign och visuell design för e-tjänster, verksamhetssystem, webbapplikationer samt ett stort antal visuella identiteter och logotyper. Hon jobbar gärna med att arbeta fram designsystem men kan också gestalta lösningar utifrån ett befintligt.

– Min drömuppdragsgivare är insiktsfull, modig och uthållig och vågar därför ta större kliv.

– Det bästa med att jobba på Bouvet och vår designavdelning UX People är att vi har en delningskultur där vi drar lärdom ifrån varandras projekt och har varandra som bollplank. Vi lägger en del av vår arbetstid på att hela tiden lära oss nya saker. Vi går kurser, åker på konferenser och vidareutbildar oss.  

Karin delar gärna med sig av sin kunskap och har även undervisat i digital design på Berghs School of Communication och i grafisk design på Beckmans kvällsskola.

Om du bor i Stockholm finns det en chans att du redan har upplevt Karins design – hon har nämligen jobbat med att designa skyltsystemet för tunnelbanan.