Användbarhetstest

Ett användbarhetstest fungerar som hälsocheck av användarvänligheten och effektiviteten av en lösning. Användbarhetstest är den bästa metod vi har för att upptäcka problem och svårigheter för att sedan se möjligheter till förbättring i existerande och nya lösningar.

Ett användbarhetstest ger en nulägesbild av tjänstens användbarhet. På så sätt får verksamheten ett faktabaserat underlag för vidareutveckling av produkter och tjänster.

Bouvet utför användbarhetstester enligt erkända metoder och standarder. Vi tillhandahåller ett mobilt labb för testning för att kunna utföra dem i användarens naturliga kontext. Vi tillhandahåller även utrustning för test av mobila enheter.

Dessutom nyttjar vi även andra metoder för att kartlägga användarbeteende. Detta omfattar webbanalys, fältstudier, kontextuella intervjuer, medlyssning på servicedesksamtal, kvantitativa användarstudier och fokusgrupper.

Kontakter

Gunilla Eriksdotter
Tf VD och Regionledare
Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling Hälsa