Facebook Pixel

Jenny Eltes om Nationella tjänsteplattformskonceptet

Bouvet E-hälsa växer och så gör också behovet och intresset för att lära sig mer. Också bland dem som inte alls har jobbat med e-hälsotjänster tidigare.

I fredags kom Jenny Eltes och lyste upp höstmörkret med en intressant och bra föreläsning on det nationella tjänsteplattformskonceptet.  

Bouvetfredagarna är till för att vi ska kunna lägga tid på kompetensutveckling och möjlighet att hänga med i vad som händer. 

jenny

Ibland hittar vi på egna projekt. Den digitala Patientresan som finns att hitta på patientresan.se är resultatet av ett internprojekt som genomfördes just på Bouvetfredagar. Där var fröet en gemensam önskan om en mer patientvänlig vård och resultatet präglat av att två kompetensområden- Kundupplevelse och e-hälsa började prata med varandra om hur vi kan skapa verktyg för detta.  

Allt blir mer spännande och mer dynamiskt om man vågar byta och bryta perspektiv  över kompetensgränserna, säger Gunilla Eriksdotter, avdelningsledare på e-hälsa. 

Mer kompetensutveckling kopplat till e-hälsa är att vänta. Planering för våren 2020 pågår för fullt.