Jonas tipsar: Internationell utbildning i “Lean UX and Agile”

Jonas Pettersson, UX-designer på Bouvet, delar insikter från kursen "Lean UX and Agile" hos Nielsen Norman Group – en värdefull resurs för UX-designers, projektledare och produktägare som strävar efter att få ut det mesta möjliga av användarcentrerad design i projekt och produktutveckling.

Jonas Pettersson

Publicerad:

21 aug 2023

På Bouvet jobbar vi ständigt med att utveckla vår kompetens för att ligga i framkant och möta kundernas behov av expertis inom UX-design.

Jag vill dela med mig av min sammanfattning och några tips från min erfarenhet av utbildningen "Lean UX and Agile" som jag nyligen deltog i, arrangerad av Nielsen Norman Group.

Värdefulla lärdomar för UX-designers, projektledare och produktägare
Denna kurs var matnyttig för mig som UX-designer och skulle definitivt vara lika givande för projektledare och produktägare. Den erbjöd ett bra perspektiv med praktiska metoder och knep för att lösa vanliga problem och utmaningar som vi UX-designers ofta möter i utvecklingsteam och projekt.

Exempel på teman som togs upp:

  • Hur UX-design passar med arbetsmetodik som Scrum, Lean, Agile och SAFe.
  • Hur man som UX-designer kan hamna utanför strategiska diskussioner och fastna med ett fokus på att utveckla funktioner i stället för att arbeta med utfall eller värde för användaren. Ett komiskt exempel som illustrerade detta var från ”Lucy and the Chocolate Factory”.
  • Modeller för hur UX-designers och utvecklingsteam kan organisera arbetsmoment som inte alltid passar in i sprint-format.
  • Verktyg och metoder för att förbättra samarbete och relationer utifrån projekt och domän.
  • Strukturerat arbete med hypoteser, User stories och förändringsarbete med hjälp av användarinsikter.
  • Metoder för estimering och kommunikation av riskbedömningar, avkastning och värdeskapande. 
Bild av tre kvinnor vid ett löpande band, där en instruktör instruerar två arbetare om vad de ska göra
Bild från videon "Lucy and the Chocolate Factory"

Kursens utformning
Kursen var väldigt varierad och engagerande. Den innehöll både föreläsningar och praktiska exempel. Genom övningar i verktyget Miro och olika scenarion, enkäter och inte minst diskussioner i mindre grupper med de omkring 45 deltagarna från hela världen, blev inlärningen dynamisk och intressant. Det var fascinerande att vi delade så många utmaningar och problemställningar.

Vill du veta mer?
Om du är intresserad av att fördjupa dig i ämnet kan du hitta mer information om kursen på
https://www.nngroup.com/courses/lean-ux-and-agile/